ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၁.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရမည္းသင္းခရိုင္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၊ ထီးလိႈင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆည္တိုရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၃၀-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡၾကဳံေတြ႕ရသည့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ‌ေျပာၾကားကာ ၿပိဳက်ေနအိမ္(၃)လုံးအတြက္ က်ပ္ (၁.၅) သိန္း၊ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲထုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပ်က္စီးေနအိမ္ (၃၉)လုံးအတြက္ က်ပ္ (၇.၈) သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပး အပ္ခဲ့ပါသည္။

      ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္တပ္ရပ္ကြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၿပိဳက်ေနအိမ္ (၂) လုံးအတြက္ က်ပ္ (၁) သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ အုန္းပင္ရပ္ကြက္ရွိ ၿပိဳက်ေနအိမ္ (၁)လုံး အတြက္ က်ပ္(၅)ေသာင္းအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေလေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။

      ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ ရမည္းသင္းခရိုင္၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေလေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသျဖင့္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေသာ လူနာ(၁၁)ဦးအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား‌ေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၃.၉)သိန္းႏွင့္ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲထုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေသဆုံးသူ (၁)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ (၁) သိန္းအား တာဝန္ရွိသူ (၁) ဦးထံသို႔ လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္အိုင္ရြာ၊ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယာယီဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆးခန္းႏွင့္ ေရသန္႔စင္စက္ျဖင့္ ေသာက္ေရ ျဖန္႔ေဝေပးေနမႈအား ၾကည့္ရႈေလ့လာၿပီး ၿပိဳက်ေနအိမ္(၁၂)လုံးအတြက္ က်ပ္ (၆) သိန္းႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာ အ႐ုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေစ်းကုန္းရြာရွိ ၿပိဳက်ေနအိမ္ (၄) လုံးအတြက္ က်ပ္ (၂) သိန္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စာရင္းေကာက္ယူဆဲျဖစ္သည့္ က်န္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့နိုင္ေရး ႏွင့္ ေသဆုံးသူက်န္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားအား စနစ္တက် ေကာက္ယူ၍ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့နိုင္ေရး တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား ေဆြးေႏြးမွာၾကား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News