ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ် MCCT အစီအစဉ်၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် Payment Service Provider များအားတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း