လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူထုေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ Population Services International တုိ႔အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထုိးျခင္း

၂၀၁၇ ၊ မတ္လ (၁၇)ရက္ -

      နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာလူထုေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ Population Services International တုိ႔သည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ Gender Based Violence လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ (၁၇)ရက္ -

      ေနျပည္ေတာ္သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပခဲ့ရာ(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား

"လူမႈဝန္ထမ္းဥပေဒ" ထြက္ေပၚလာေရး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက စတင္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၂)ရက္ -

      လူမႈ၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဝန္ၾကီးဌာန ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူျကမ္း)(Social ႊၽork Bill) ေရးဆြဲေရး ပထမအၾကိမ္ ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး အား ယေန့ (၁၂.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ UN ၊ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္ -

      လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ UN ၊ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္ -

      လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ၾကည့္ရႈ႕ ေထာက္ပံ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၇) -

      ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမွု၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းရြာ၊ ငါးခူရရြာ၊ ျမိဳ႕သစ္ရြာ၊ ကပ္ပေကာင္းရြာ၊ ေရမ်က္ေတာင္ရြာ၊ ငန္းေခ်ာင္းရြာ၊ စံပါယ္ကုံးရြာ၊ ဒိုးတန္းရြာ၊ ျခံျပင္ရြာ၊ စံပါယ္ပင္ရင္းရြာ၊ ေရတြင္းကၽြန္းရြာ၊ က်ားေခါင္းေတာင္ရြာ၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြေႏြးရာ ေဒသခံမ်ားက ျပီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအမံမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးျပီး ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ အားေပးစကားေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေထာက္ပံ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၆)ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ  ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရြက္ညိဳေတာင္ရြာ၊ သရက္အုပ္ရြာ၊ ဇင္ပိုင္ညာရြာ၊ ကၽြဲထားျပင္ရြာ၊ သာေဇကုန္းရြာ၊ ေဟာ္ရီတူလႅာရြာ၊ ဖူခါလီရြာ၊ လွဖိုးေခါင္ရြာ၊ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ရြာ၊ ဒါးႀကီးစားရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ၎တို႔၏ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနွင့္ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

စစ္မွန္ျပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ လူငယ္မူဝါဒ တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစေရး လူငယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ေၾကာင္း

ကယားျပည္နယ္၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္ -

      ျပည္သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အေနနဲ႕ တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဥပေဒနွင္‌့အညီ ျပည္သူကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္ေပၚေပါက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံး စုစည္းျပီး ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာေစေရးနွင္‌့ ျပည္သူအားလုံး လြတ္လပ္လုံျခံဳစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါျေကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင္‌့ ေမြးကင္းစမွ သက္ၾကီးရြယ္အို အထိ လူမႈကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင္‌့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ တုံ႕ျပန္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးေနျပီး ျပည္သူယုံၾကည္မႈ ရရွိေအာင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားနွင္‌့အညီ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္နွင္‌့ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားနွင္‌့ ခ်ိတ္ဆက္၍ ကြန္ယက္တစ္ခု ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာၾကားပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း(ေထာက္ၾကန္႔)သင္တန္းသူမ်ားအားေတြ႕ဆံုျခင္းနွင့္New Light Foundation က တည္ေထာင္ထားေသာ New World Therapeutic Training Center တြင္ မသန္စြမ္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းဆုိင္ရာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) -

      "အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အျပည့္အဝရရွိ ႏုိင္မည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထု လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး" ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဤသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူမ်ားကို မိမိတို႕ဘဝ မိမိတုိ႕ကိုယ္တုိင္ရပ္တည္နိုင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ရရွိသြားၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေထာက္ၾကန္႕အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆရာမမ်ားအား မွာၾကားၿပီး အေစာင့္ေရွာက္ခံ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုကာ ၎တို႔၏ လုိအပ္မႈတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေပးခဲ့ပါသည္။