ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၃.၂၀၂၀ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၄.၃.၂၀၂၀ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား (IDP စခန္းမ်ား)တြင္ COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၂.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ ပရဟိတ ေဂဟာမ်ားျဖစ္ေသာ ေအးေမတၱာစံ ပရဟိတ ေတာင္နီေလးေက်ာင္းတိုက္ရွိ ေအးေမတၱာစံ လူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာႏွင့္ ျပင္ႀကီး သာသနာ့ ေဝပုလႅ သီလရွင္စာသင္တိုက္မ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ယခုလတ္တေလာ ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ (COVID-19) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီလရွင္မ်ား၊ ေဂဟာမႉးမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးက (COVID-19) ေရာဂါသည္ ယခုအခါ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ(၁၇၇)ႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ျပန႔္ပြားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၃.၂၀၂၀ Corona virus disease (COVID-19) ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ တာဝန္ခံၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက Myanmar Blue Sky Rescue Development Council အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ေၾကျငာထားသည့္ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိေပးျခင္းဆိုင္ရာ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ ျဖန႔္ေဝေပးႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား Corona virus disease(COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ အသိပညာေပး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၁.၃.၂၀၂၀ (၁၁.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ မသန္စြမ္း သက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီး ကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အား Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါဆိုင္ရာ အေျခအေနအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပသျခင္းတို႔အား ေဒါက္တာ ေနျခည္သက္ႏိုင္၊ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေဒါက္တာရဲျမတ္ဦး၊ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ခြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၁.၃.၂၀၂၀ (၁၁.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ မူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါဆိုင္ရာ အေျခအေနအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပသျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား ဆပ္ျပာမ်ား ျဖန႔္ေဝေပးျခင္းတို႔အား ေဒါက္တာဥမၼာေအာင္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ႏွင့္ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးေအာင္၊ ဦးစီးအရာရွိတို႔မွ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

    (၁၁.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊဂုံတိုင္ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါ အသိပညာ ေပးျခင္းအား လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေနျခည္သက္ႏိုင္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးမ်ားအား လက္သန႔္ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် ေဆးေၾကာရန္ ႏွင့္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးပါက ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား သ႐ုပ္ျပ ျခင္းမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

    (၁၁.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားအား Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါ အသိပညာေပးျခင္းအား လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေနျခည္သက္ႏိုင္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား(၁၂၀)ဦးခန႔္တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။