ေနျပည္ေတာ္၊ ၉-၇-၂၀၂၀ COVID - 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၇.၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို Online အခမ္းအနားအျဖစ္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ COVID-19 ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမသို႔ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(၁၁)ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ Online အခမ္းအနားသို႔ Online မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ UN အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာ စုလွဟန္အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
ဇူလိုင္ ၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အႀကိဳ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ၂-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၇:၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္ လမ္း(V-4) လမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ႀကိဳးဝိုင္း အကြက္အမွတ္(၁၃)၊ သစ္ေတာေျမေနရာတြင္ Covid-19 စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)တို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက Video Conferencing ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဇူလိုင္၊ ၁၊ ျမစ္ႀကီးနား အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း COVID- 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
ပုသိမ္၊ ၂၇.၆.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔အတြင္း COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၆.၂၀၂၀ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ (၆) ခုရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၏ အေတြ႕ အႀကဳံ၊ အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္း‌ေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက Video Conference ျဖင့္ ယေန႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၆.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္‌ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္၌ စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ (Maternal and Child Cash Transfer – MCCT) အားသတင္းမီဒီယာမ်ားထံ မိတ္ဆက္သည့္အခမ္းအနားကို Zoom Meeting ျဖင့္ Online မွတဆင့္ ယေန႔နံနက္(၁၁:၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
လြိဳင္ေကာ္၊ ၂၃.၆.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္ နယ္တို႔ရွိ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔တြင္ သြားေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။