လားရႈိးၿမိဳ႕/ ေနျပည္ေတာ္ ၂၄/၂၅ -၅-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ႏိုင္ဦးတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ (၂၄-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕ ဆင္းေ႐ႊလီဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေရာက္ရွိၾကရာ
လားရႈိးၿမိဳ႕ ၂၂/၂၃-၅-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ (၂၂-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လားရႈိးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၂-၅-၂၀၂၂ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပရဟိတေဂဟာ/ ရိပ္သာမ်ားႏွင့္ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ျခင္း အခမ္းအနားကို
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၁-၅-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီးလိုက္ပါလ်က္ (၂၁-၅-၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အင္က်ယ္ေက်း႐ြာရွိ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၾကရာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းတြင္ Onlineျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ UN Conventions, Laws & Policies Awarenessသင္တန္း၊ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ Video Conferencing က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
(ရန္ကုန္၊ ေမလ ၁၇) ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာထမ္းမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး Online သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၁၇-၅-၂၀၂၂ ရက္ေန႔၊ ၁၃း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ Video Conferencing System ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ႀကီးမႉး၍ အမွတ္ (၄) မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္
၁၃.၅.၂၀၂၂၊ ရန္ကုန္ (၁၃.၅.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) မွ ေဒါက္တာေကသီေက်ာ္ (ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ စီမံ/ဘ႑ာ) သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးတြင္
၁၃.၅.၂၀၂၂၊ ရန္ကုန္ မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ( ၂၀-၄-၂၀၂၂ မွ ၁၃-၅-၂၀၂၂) အထိ ဖြင့္လွစ္သည့္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို (၁၃.၅.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
၁၀.၅.၂၀၂၂ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳသက္ေမြးသင္တန္းမ်ားကို