ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုလ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ သက္႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာရွ-ဥေရာပညီလာခံသို႔တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၁၀.၂၀၁၉
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ ေန႔က ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆိုလ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ သက္႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာရွ-ဥေရာပ ညီလာခံ သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    ညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ Ms. Young-Ae Choi က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အပါအဝင္ပဋိသေႏၶတည္သည္မွစတင္၍ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အသိုက္အဝန္း အားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးတိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သလို သက္ႀကီးပင္စင္ စနစ္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါအသက္ (၈၅) ႏွစ္အထက္သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအားလုံးကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ သက္ႀကီးပင္စင္စနစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာဖို႔လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အို မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ သက္ႀကီးတို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ ဉာဏ္ပညာ၊ ဗဟုသုတတို႔ကို လူငယ္တို႔၏ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ကဲ့သို႔ နည္းပညာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ နည္းပညာကို သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အသုံးျပဳ ႏိုင္ရန္၊ နည္းပညာ၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို သက္ႀကီးမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရန္လိုေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ႀကီးမ်ား မ်ားျပားလာရာ စနစ္အသီးသီးတို႔လည္း လိုက္ပါခ်ိန္ဆ ေျပာင္းလဲရန္လိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ KOICA အဖြဲ႕အစည္း၏ President ျဖစ္သူ Ms. Lee Mi-kyung ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ KOICA ျမန္မာမွ World Friends Korea အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကိုရီးယားလုပ္အားေပးအစီအစဥ္မ်ားမွ လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္းပညာရွင္ (Social Worker)မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရး၊ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာလတို၊ ကာလရွည္သင္တန္းမ်ား KOICA အစီအစဥ္ျဖင့္ ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ရန္လ်ာထားေသာ Social work Institute ဖြင့္လွစ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မိုင္းဒဏ္သင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝခံစားရရွိေရး လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ KOICA ႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူဆန္ ၿမိဳ႕ တြင္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက်င္းပမည့္ ROK-ASEAN ႏွစ္(၃၀)ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KOICA မွ ပါဝင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါညီလာခံအား ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွ (၂)ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား