မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အတားအဆီးကင္းမဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စံနမူနာျပ တည္ေဆာက္ထားမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ၾကည့္ရႈ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၂.၂၀၂၀
    ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မေစ်းတို႔၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ အတားအဆီးကင္းမဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စံနမူနာျပ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေျခအေန မ်ားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ (၁)၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးရဲမင္းဦး၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကပါသည္။
    ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေရပန္းဥယ်ာဥ္သို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး  မသန္စြမ္းသူမ်ား အဆင္ေျပစြာ သြားလာ အပန္းေျဖႏိုင္ရန္အတြက္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္သြားလာ ႏိုင္သည့္လမ္းမ်ား၊ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အမွတ္အသားပါ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ စတီးလက္ရမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား ပိုမို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားလာႏိုင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မေစ်းသို႔ သြားေရာက္ၾက ၿပီး ေစ်းတန္းအျပင္ေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္ အတြင္းေလွ်ာက္လမ္း မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဆင္ေျပစြာ သြားလာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္သြားလာႏိုင္သည့္ လမ္းမ်ား၊ သန႔္စင္ခန္းမ်ား၊  အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အမွတ္အသားပါေလွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ စတီးလက္ရမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾကၿပီး ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္း ကာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မေစ်းတို႔၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အတားအဆီးကင္းမဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စံနမူနာ တည္ေဆာက္ျခင္းကို  မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ဒုတိယသမၼတ(၂)၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔က ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား