ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ဆိုင္ရာရံုးမွ Ambassador Luis Cdebaca ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ(၈) -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ဆိုင္ရာရံုးမွ Ambassador Luis Cdebaca ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ အဆုိပါ ၀န္ၾကီးရံုးမွ ေမခလာခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံု၍ လူကုန္ကူးမႈ ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပတြင္ လူမႈဒုကၡ ၾကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ပို႔အပ္သူ မ်ားကုိလည္း ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာႏွင့္ အျမန္ဆံုး မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ေမြးသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္း ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter