အမ်ိဳးသမီးစြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ -

    အမ်ိဳးသမီး စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ Enhancing of Women's of Empowerment Sector Working Group (EWE-SWG)၏ ပထမအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံု ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၄၅) နာရီ တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန စုေပါင္း အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ (1st Myanmar Development Cooperation Forum) မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာစာတမ္း (Nay Pyi Taw Accord) အရ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕အနက္ လူမႈအကာအကြယ္ ေပးေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔တြင္ မိမိတို႔ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။
    ယူအန္စီေဒါတြင္ ကတိက၀တ္ ျပဳထားသည့္ အတုိင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္း (National Strategic Plan for Advancement of Women) ကုိ မၾကာခင္ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကုိလည္း ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(Development Partners) အေနျဖင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ထုၾကီး၏ စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး သြားၾကရန္ တုိက္တြန္း မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

    ထုိ႔ေနာက္ ျပင္သစ္သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူႏွင့္ UNFPA (ျမန္မာ) မွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Ms. Janet Jackson တုိ႔က အမွာစကား ေျပာၾကားၾကသည္။

    ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး အတည္ျပဳၾကသည္။

    ယေန႔ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးဘုန္းေဆြ၊ ေဒၚစုစုလႈိင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏွီးႏြယ္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ အရာရွိၾကီးမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Development Partners) ျဖစ္ေသာ UN Agencies ႏွင့္ INGOs မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စုစုေပါင္း (၃၅)ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter