ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၃.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမားနွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေဇာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ေသာက္သုံးေရ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ပခုကၠဴခရိုင္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမရင့္ေက်းရြာနွင့္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တာေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ရင္းရင္းနွီးနွီးေတြ႕ဆုံကာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့သည့္ ေျမရင့္ေက်းရြာတြင္ ဂါလန္(၅၀၀၀)ဆံ့ စင္ျမွင့္ေရစင္ေဆာက္လုပ္ရန္ က်ပ္(၃.၈)သန္းအားလည္းေကာင္း၊ တာေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ဂါလန္ (၂၀၀၀) ဆံ့ အုတ္ေရကန္ ေဆာက္လုပ္ရန္ က်ပ္ (၁.၈၅) သန္းနွင့္ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုတ္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

      ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ အထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား နီးစပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ျပည္သူအားလုံး လြတ္လပ္လုံၿခံဳစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

     ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕ ေလေဘးသင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ သာေပါင္းေက်းရြာရွိ ပ်က္စီးေနအိမ္ (၄)လုံး ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၂)သိန္းအား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားနွင့္ ရင္းရင္းနွီးနွီးေတြ႕ဆုံ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ကာ စာရင္းက်န္ရွိသည့္ ပ်က္စီးေနအိမ္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းနွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ေရးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေလေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳရန္ က်ပ္သိန္း (၃၀၀) တန္ဖိုးရွိ သြပ္ (၁၀၀၀၀) ခ်ပ္အား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့နိုင္ေရးကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

       ၂၄.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရိုင္ / ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္အတူ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေလေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားနွင့္ ရင္းရင္းနွီးနွီး ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

       ခရီးစဥ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေသာ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ႀကီးရြာ၊ ေလေဘး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း (၉၀) တန္ဖိုးရွိ သြပ္ (၃၀၀၀) ခ်ပ္၊ မိုးကာလိပ္မ်ားနွင့္ ၿပိဳက်ေနအိမ္ (၃) လုံးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁.၅) သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရသေရာက္ရြာ၊ ေလေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း (၆၀) တန္ဖိုးရွိ သြပ္ (၂၀၀၀) ခ်ပ္၊ မိုးကာလိပ္မ်ားနွင့္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၆)သိန္းအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား နွစ္သိမ့္အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

        ဆက္လက္၍ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ရြာခိုင္ႀကီးရဲစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရဲစခန္းအတြင္း ပ်က္စီးသြားေသာ ရဲဝန္ထမ္းမိသားစုအိမ္ရာမ်ားအတြက္ ယာယီအသုံးျပဳနိုင္ရန္ မိုးကာတဲနွင့္ မိုးကာလိပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ယာယီဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္နိုင္ေရး အသင့္တပ္ဆင္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ သံဖရိန္အေဆာက္အဦ(၃)လုံး အားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

        ထို႔ေနာက္ ရြာခိုင္ႀကီးေက်းရြာ၊ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဓမၼာရုံတြင္ေတြ႕ဆုံ၍ ေလေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း (၆၀) တန္ဖိုးရွိ သြပ္အခ်ပ္ေရ (၂၀၀၀)ခ်ပ္အားလည္းေကာင္း၊ ရြာခိုင္ႀကီးေက်းရြာ၊ ေလေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ (၂၅) သိန္း၊ မိုးကာလိပ္မ်ားနွင့္ Family Kit မ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္၍ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အသိ၊ သတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter