သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ည(၀၉း၃၀)နာရီတြင္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မိုးမိတ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီ(၃)ဧည့္ရိပ္သာ၌ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လားရိႈးခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔မွ ၂၄ရက္ေန႔အထိ (၃)ရက္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေလေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၇-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)မဘိမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မဘိမ္းၿမိဳ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ အားေပးစကား‌ေျပာၾကားကာ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ၿပိဳက်ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အမိုးလန္ပ်က္စီးေနအိမ္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၁၁၀.၂)သိန္းႏွင့္ ေသဆုံးသူ(၂)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ(၂)သိန္းအား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကယ္ဆယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၃။ ယင္းေနာက္ ေလေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အ.မ.က(၃)မဘိမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႏွင့္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး႐ုံး အေဆာက္အဦးမ်ားအား လွည့္လွည္ၾကည့္ရႈ႕ၿပီး ေလေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ လူနာ(၂)ဦးအား အားေပးစကား‌ေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁)သိန္းႏွင့္ အစားအစာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆး႐ုံဝန္း အတြင္း အပ်က္အစီးမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား အစားအစာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၄။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး မိုးမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေလေဘးေၾကာင့္ ၿပိဳက်ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အမိုးလန္ပ်က္စီး ေနအိမ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၆၃၀.၅)သိန္း၊ မိုးကာလိပ္ (၁၀)လိပ္၊ အသင့္စားေခါက္ဆြဲ(၉၃)ဖာႏွင့္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေလေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ က်ပ္(၃၀၀)သိန္း တန္ဖိုးရွိ သြပ္(၁၀၀၀၀)ခ်ပ္အား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ႀကီးေက်းရြာ အုပ္စု၊ အာသံေက်းရြာမွ အသက္(၁၀၁)ႏွစ္ရွိ အဖြားေဒၚဆြဲဟန္အား သြားေရာက္ကန္ေတာ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္(၅)ေသာင္းအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter