သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ သတင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိိသူမ်ားနွင့္အတူ ၂၈-၄-၂၀၁၆ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဝဇယႏၱာဓမၼာရုံတြင္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း(၉)မ်ိဳး (၈၂)အိမ္ေထာင္စုစာအား လည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္မ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၅၈၆)သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ေသဆုံးသူ(၁)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁)သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ အသင့္စားေခါက္ဆြဲ‌ေျခာက္နွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာမ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ဆန္(၇၂၀)အိတ္၊ ဆီ(၁)လီတာဆံ့(၂၈၈၀)ဗူး၊ ငါးေသတၱာ (၁၃၈၂၄)ဗူးအား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႕သည္ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ဆုံရြာသို႔ သြားေရာက္၍ ေလေဘးေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ၿပီး ျမစ္ဆုံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းနွင့္ ခန္ေတာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လ်ွက္ ရွိသည့္ ေလ‌ေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အစားအစာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းအင္ရြာရတနာမာန္ ေအာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း(၄)မ်ိဳး (၃၁၀)အိမ္ေထာင္စုစာအားလည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္မ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္(၆၄.၄) သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ အသင့္စားေခါက္ဆြဲ‌ေျခာက္နွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာမ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေထာက္ပံ့ေသာ (၁၂)ေပသြပ္ (၆၄၂၀)ခ်ပ္အား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၄။ ယင္းေနာက္ မိုင္းအင္ရြာ ရတနာမာန္ေအာင္ဆရာေတာ္အား ကန္ေတာ့၍ နဝကမၼအလွဴေငြ က်ပ္(၁)သိန္း လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီနွင့္ ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္အား ဖူးေမ်ွာ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter