ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS)ႏွင့္ UNICEF Myanmar အဖြဲ႔တုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၆.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Bangladesh Institute of Peace and Security Studies(BIPSS)ႏွင့္ UNICEF Myanmar အဖြဲ႔တုိ႔မွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါသည္။
    ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ Think Tank တစ္ခုျဖစ္သည့္ BIPSS မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႏူနီဇူရာမာန္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရသစ္တာဝန္ယူခ်ိန္မွစ၍ စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ား၊ မစၥတာ ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မရွင္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္  ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ေန မႈမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ IDPစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေရးဆြဲေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ပါသည္။
    အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႏူနီဇူရာမာန္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရာက္ဒုကၡသည္မ်ားက မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ျပန္လည္လက္ခံေရးတြင္ အေကာင္းဆံုးနမူနာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ရရွိေရး၊ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရး၊ ၄င္းတို႔ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားတြင္ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေရးတို႔ အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇားရွိ မူလေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္လည္း ပဋိပကၡ မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ မုိးရာသီေရာက္သျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျမန္စတင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နုိင္ငံအေနျဖင့္ ဤျပႆနာတစ္ခုေၾကာင့္ ယခင္ရွိခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမြန္ သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကို မထိခုိက္ေစသင့္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမွာလည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျပင္ပမီဒီယာ မ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ အဆုိးျမင္သေဘာေဆာင္သည္က မ်ားေန ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ထိုမီဒီယာမ်ားက တုိက္ရိုက္ ၾကားသိေစလိုေၾကာင္း၊ ျပႆနာကို ႏွစ္ႏုိင္ငံအတူတကြ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ UNICEFအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရး တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး၊ Social Protection Costed sector planတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ယင္းအား က်ယ္ျပန္႔စြာျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ေရး၊ Maternal and Child Cash Transfer (MCCT) စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News