ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ၀န္ႀကီးဌာနရိွအရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားနွင္‌့ ေတြ႔ဆံုပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႔ မြန္းလဲြ (၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးရံုးရိွ စုေပါင္းခန္းမတြင္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားနွင္‌့ေတြ႕ဆံုျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အမွာစကား ေျ‌ပာရာတြင္ ဤ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္သူေပါင္း သန္း(၆၀) ၏ လူမႈဒုကၡကုိ ကူညီရေသာ ဌာနျဖစ္ၿပီး မြန္ျမတ္၍ ေစတနာေကာင္းေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရန္၊ မိမိတုိ႔သည္ ျပည္သူမ်ား အားထားရေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္၊ တာ၀န္သိ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရန္၊ အေရးေပၚလ်င္ ကူညီဖုိ႔ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အျမဲတမ္း အဆင္သင္‌့ ျဖစ္ေနဖို႔ လုိအပ္ေႀကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ က်န္းမာဖုိ႔ ခ်မ္းသာဖုိ႔ကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ဦးေဆာင္၍ ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ကလည္း ျပည္သူ႔အက်ိဳးကုိ ဆထက္ထမ္းပိုး သယ္ပုိးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ဌာနသည္ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈကုိ အျမဲလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ ဌာနျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွ ညီညီညြတ္ညြတ္နွင္‌့ သစၥာရိွရိွ လုပ္ကုိင္သြားၾကရန္ မွာၾကားလုိေၾကာင္းျဖင္‌့ အမွာစကား ေျ‌ပာၾကားသြားပါသည္။ 
    အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဘုန္းေဆြ၊ ေဒၚစုစုလွိဳင္၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင္‌့ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News