ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းျပသင္တန္းဖြင့္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၂ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမျမအုန္းခင္သည္ ဇြန္ ၂၁ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ့ အမွတ္(၂)ရက္ကြက္၌ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မည့္ေျမေနရာႏွင့္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၌ ေတာင္ငူခရုိင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဂိုေဒါင္တည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာတုိ့ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

      ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ယေန႔နံနက္၉နာရီတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ့ခေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ပဲခူးခရုိင္၊ ေတာင္ငူ ခရိုင္တို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား(၂၀၁၄-၂၀၁၅)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပ႔ံေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္း အနားသို႔တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပဲခူးခရိုင္၊ ေတာင္ငူခရုိင္အတြင္းရွိ ဘိုးဘြားရိပ္သာငါးခု၊ လူငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ ႏွစ္ခု၊ အမ်ိဳးသမီးပရဟိတေဂဟာတစ္ခု၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၃၈ ေက်ာင္းတုိ႔အတြက္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၅၅၀ ဒသမ ၂၂သိန္းကို တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

      ေတာင္ငူခရုိင္ႏွင့္ ပဲခူးခရုိင္အတြင္းရွိ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါး ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းျပသင္တန္း(၅/၂၀၁၄)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အခန္းက႑အေရးႀကီး ပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ဦးကလည္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

      ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေက်းရြာ ၂၅ရြာမွ လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္ ၅၀တုိ ့အား နည္းျပသင္တန္းပို႔ခ်ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ခေပါင္းခန္းမ ၌ ေက်းရြာ ၂၅ ရြာမွ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္ ၅၀တုိ႔အား နည္းျပသင္တန္းဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေနမႈကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈ၍ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။

      လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ား အတြက္ နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/ ၂၀၁၄)မွ (၄/၂၀၁၄)ထိ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေက်းရြာ ၁၃၂ရြာမွ လူငယ္ေမာင္မယ္စုစုေပါင္း ၃၆၁ဦးတို႔အား နည္းျပသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

       က်န္ရွိသည့္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္းလူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းျပသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရသည္။

FacebookTwitter

Recent News