နိုင္ငံစြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမွင့္ေရး (၁/၂၀၁၅) ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၄) -

      မိိမိတုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစုိးရမွ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ရသင့္ရထုိက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရး အတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ  ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ လုိသည္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး ေပးၾကေစလုိေၾကာင္းျဖင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္က ယေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ (ပထမအႀကိမ္) လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

      ထုိ႔ေနာက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာဆုျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈအား သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ကယ္တင္ စြမ္းေဆာင္သူဆု ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမွင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အႀကံျပဳေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။

        ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံစြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမွင့္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္က နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News