ကယားျပည္နယ္တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ -

        လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈကာကြယ ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလွ်က္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေအာင္ပန္းျမိဳ႕၊ မူၾကိဳေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။

       ထို႔ေနာက္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕သို႔  ေရာက္ရွိျပီး ကယားျပည္နယ္ အစိုးရ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ၾကီး၊ ဦးေတာ့ရယ္ လိုက္ပါလ်က္ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ၾကီးသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ျပည္နယ္ အဆင့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ၾကည့္ရႈ အားေပးပါသည္။

       ၄င္းေနာက္ မူၾကိဳေက်ာင္း၌ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း မ်ားအား လမ္းညႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားျပီး ျပည္နယ္ ကယ္ဆယ္ေရး ဂိုေဒါင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ဆက္လက္၍ (၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ခင္းက်င္း ျပသ ထားမႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈအားေပးပါသည္။

       ထို႔ေနာက္ ပန္ကန္းေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္းျပီးဖာေဆာင္း  ျမိဳ႕နယ္၊ ခဲမျဖဴေက်းရြာမွာ ေနထိုင္ေသာ အသက္(၁၀၂)ႏွစ္ရွိ အဘိုးဦးေစာကဇူထံသို႔ သြားေရာက္ကာ  ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဂုဏ္ျပဳလႊာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ(၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြ (၂)သိန္းက်ပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စား ေပးအပ္ကာ အဘိုးႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

       ဇန္န၀ါရီလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အသက္(၁၀၀)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳလႊာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ခ်ီးျမွင့္ ပြဲ၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ဘ႑ာေရးနွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ား နည္းျပ သင္တန္း (၃/၂၀၁၅)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား ပါသည္။ အစီအစဥ္အရ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ၾကီး ဦးေတာ့ရယ္က ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈစီးပြားဘ၀ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္က လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ား စီမံကိန္း အေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦၤးစိုးေအာင္  က သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးေစတနာ ့၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ား စီမံကိန္း အေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ဖားေဆာင္းျမိဳ႕နယ္ေန အဘိုး-ဦးေစာကဇူ(၁၀၂)နွွစ္ႏွင့္ အဘြား ေဒၚဥ(၁၀၂)ႏွစ္ တို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ေငြ(၂) သိန္းစီအား ႏိ္ုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားေပးအပ္ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ဗဟိုတပ္ဦး လူငယ္ဖံြ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ (၇၀.၇၆)သိန္း၊ ျပည္နယ္ဘိုးဘြားရိပ္သာ အတြက္(၂၈.၄၇)သိန္း၊ စိန္မာတင္ဘိုးဘြား ရိပ္သာအတြက္ (၂၄.၀၉)သိန္၊ ေလာဓမၼ(ျမိဳ႕ဦး)လူငယ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ (၁၈.၂၅) သိန္းႏွင့္ ၀မ္းကုန္း  လူငယ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ (၁၃.၈)သိန္း၊ ဒီေမာဆိုျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမိဳ႕မ (၀မ္းေအာင္း) လူငယ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ (၅၈.၄)သိန္း၊ ေဒါေရာက္ခူ လူငယ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ အတြက္(၃၇.၄၅)သိန္းႏွင့္ ေဒါေညးခူ လူငယ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂ ဟာအတြက္ (၂၂.၅)သိန္း၊ ဖရူဆို ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေညာင္ဇင္ေက်ာင္း လူငယ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပရဟိ တေဂဟာ အတြက္(၅၈.၄)သိန္းႏွင့္ ထားလဲ လူငယ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္(၄၅.၉၉)သိန္း၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္အတြင္းရွိကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း(၃၃)ေက်ာင္းအတြက္(၁၉၈)သိန္း၊   ေဘာ္လခဲျမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ နန္းဖဲ လူငယ္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္(၅၇.၆၇)သိန္း၊ ဖားေဆာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေမာ္ခ်ီးလူငယ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္(၃၁.၂)သိန္း၊  ေဘာ္လခဲ ခရိုင္အတြင္းရွိကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိ္ဳ ေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္းအတြက္ (၃၀)သိန္း၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ(၆)ရြာမွာ မိုသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျပီး ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ျပိဳက် ပ်က္စီးအိမ္ (၁၇၃)လံုးအတြက္(၈၆.၅)သိန္းႏွင့္ ဆန္ ရိကၡာဖိုး(၁၂.၁၈)သိန္း စုစုေပါင္း(၈၀၃.၆၆)သိန္း က်ပ္အားသက္ဆိုင္သူမ်ားထံ ေထာက္ပ႔ံေပးခဲ့ပါသည္။

        ထို႔ေနာက္ ေဂဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးမွ   ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News