လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃ -

      လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုံရွိ အမရာဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးစိုးၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      "လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးခံရသူ ဟုတ္/မဟုတ္ စိစစ္ျခင္းမွစၿပီး မိသားစုနွင့္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္း ေပးသည့္တိုင္ေအာင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕JICA အဖြဲ႕တို႔နွင့္ ပူးေပါင္း၍ နည္းျပသင္တန္း(၂)ႀကိမ္၊ ဆင့္ပြားသင္တန္း(၁)ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး သင္တန္းသား (၁၄၂)ဦးတို႔ကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ခဲ့့ပါေၾကာင္း၊ နည္းျပႏွင့္သင္တန္းသားမ်ားသာမကဘဲ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လက္စြဲစာအုပ္ကို ျပဳစုထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုထုတ္ေဝေသာ လက္စြဲစာအုပ္မွာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ေပးေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးနွင့္ ပူးေပါင္းျပဳစုထားျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူမႈစီးပြား အေ‌ျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ထားပါေၾကာင္း" စသည္ျဖင့္ ေ‌ျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

       ဆက္လက္၍ ရဲမွဴးႀကီးေနမိုးသက္ ဒုတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္္ဖြဲ႕က လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Ami IKEDAက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေ‌ျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

       ထို႔ေနာက္ JICA Project Chief Advisior ျဖစ္သူ Ms, KYOKO KATSUKIက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္နွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ မ်ားကို သက္ဆိုင္္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter