ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းသို႔ ဝင္ဆံ့နိုင္ေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္လိုအပ္

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ (၄-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေရႊဂုံတိုင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေမြးကင္းစမွ အသက္(၃)ႏွစ္အရြယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ဤကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မွ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေသာ HIV ပိုးရွိသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားရွိသည့္ တြံေတးၿမိဳ႔နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနသို႔ေရာက္ရွိၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးကာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေရာဂါသည္ အနာသိလၽွင္ ေဆးရွိသည္ျဖစ္၍ ကုသမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လိုက္နာခံယူဖို႔သာလိုေၾကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခံယူေနသည့္ ကာလတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္အခါ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ ယခုသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္ၾကားေပးေနသည့္ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ားကို ဤကာလအတြင္း တက္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင္ယူဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုေၾကာင္း မွာၾကားၿပီး သင္တန္းသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ေကာ့မႉးၿမိဳ႔နယ္၊ ငွက္ေအာ္စမ္းေက်းရြာရွိ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့နိုင္ေစရန္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သူမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ အျပည့္အဝ ခံစားနိုင္ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျပည့္မီေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း လူငယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးေရးေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း မွာၾကားၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆုံ၍ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

       မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အသီးသီးမွ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း ပညာသင္ၾကားလိုေသာ မ်က္မျမင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စာေပႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးေနေသာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မသန္စြမ္းသူတို႔၏ ဘဝကို ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈျပဳေပးလၽွင္ ၎တို႔၏ဘဝကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးရပ္တည္နိုင္မည့္အျပင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ပမာ အေထာက္အကူ ျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ အရင္းခံထား၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္လိုေၾကာင္း တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဥာဏ္ရည္ႏွင့္ ဝါသနာထုံမႈအေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားၿပီး သင္တန္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆုံ၍ ေက်ာင္းမွသင္ၾကားေပးေနသည့္ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ားျဖင့္ မိမိဘဝ မိမိရပ္တည္ထူေထာင္နိုင္ေရး ႀကိဳးစားသင္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News