လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအားThe Barefoot College in India မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၁) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား The Barefoot College in Indiaမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr.Bunker Roy ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းပကားျမင့္မားေစေရးႏွင့္ လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး အင္ဂ်င္နီယာ (Solar Engineer) သင္တန္းမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Asian Level Solar Training Centre ဖြင့္လွစ္ကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားမွ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ မွ ၅၀ႏွစ္ အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သင္တန္းတက္ေရာက္နိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News