ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈ သတင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၅-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ႁပြန္တန္ဆာၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သာသနေသာဘဏိကာ႐ုံေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ား၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ၿပီး မိသားစုဝင္ေငြကုိ တဖက္တလမ္းမွ ရွာေဖြနိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိ ေစရန္၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေစရန္၊ လူကုန္ကူးမႈကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ ေပၚေစေရးအတြက္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးသင္တန္းမ်ားကို သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳပုံစံ (၂)မ်ိဳးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလၽွက္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုသင္တန္းမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္မ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ သင္ယူၾကေစလိုေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းကိုလည္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်နိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈ႔ကာ သင္တန္းတက္ေရာက္လၽွက္ရွိသည့္ သင္တန္းသူ(၇၅)ဦးအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၃။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႔နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးခန္းမ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ျပည္သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူအားလုံး လြတ္လပ္လုံျခဳံစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ ျပည္သူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္ေျခတုံတရားသည္ အေရးႀကီး ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၄ နာရီ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိသည့္ Hotline တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၆၇-၄၀၄၆၆၆၊ ၀၆၇-၄၀၄၇၇၇ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ နိုင္ပါရန္ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႔နယ္၊ ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႔ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေက်ာင္းတာဝန္ခံမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၅။ ယင္းေနာက္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႔နယ္၊ ဖဒိုၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးအတြက္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (၂၂)ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News