အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစေရး သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိ

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၆-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုံၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လုံျခဳံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနက ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နမိတ္အတြင္းမွ အေျခအေနမဲ့မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္း(နာနတ္ေတာ)သို႔ သြားေရာက္၍ လမ္းေပၚတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ား၊ အေျခအေနမဲ့မ်ား၊ ေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိေသာ ကေလး သူငယ္(၃၃)ဦးႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာေတြ႔ဆုံ၍ ၎တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားအားသိရွိၿပီး လိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား ေပးနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ စားစရာႏွင့္ ေစာင္၊ ေခါင္းအုံးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါစခန္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအား ကေလး/သူငယ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ က်ား/မအလိုက္ခြဲ၍ အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔အပ္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာသင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ား ဆက္လက္စုံစမ္း၍ မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္း၊ အသက္(၁၆)ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ားအား ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႔နယ္၊ ေအာက္ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးအပ္လၽွက္ရွိပါသည္။

၃။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ား အိမ္တြင္းမႈ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္၊ မိသားစုဝင္ေငြကို တဖက္တလမ္းမွ ရွာေဖြနိုင္ေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား၊ ျမန္မာ့အစားအစာႏွင့္ နိုင္ငံျခားအစားအစာ ျပဳလုပ္နည္း သင္တန္းမ်ား၊ ဇာထိုးပန္းထိုး၊ ပန္းအလွျပင္ႏွင့္ သစ္သီးအလွျပင္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ႔ၿပီး သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆုံ၍ အိမ္တြင္းမႈပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြင္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ေနထိုင္နိုင္ေစရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးနိုင္ငံလင္းတို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၊ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ား၊ ခိုကိုးရာမဲ့မ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ရာ ၎တို႔အတြက္ မွန္ကန္ေသာ လူမႈဘဝျမႇင့္တင္နိုင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူမႈျပန္လည္ထူေထာင္ေရး နယ္ေျမႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစေရး၊ ေရရွည္စီမံခ်က္ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News