ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဂ်ပန္နိုင္ငံ Mizuho Information and Research Institute, Social Policy Consulting ဌာန၏ Project Advisor ျဖစ္သူ Prof. Kenishiro Fuji ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၂)ရက္ -

      လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမ၌ စက္တင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဂ်ပန္နိုင္ငံ Mizuho Information and Research Institute, Social Policy Consulting ဌာန၏ Project Advisor ျဖစ္သူ Jochi University, Comprehensive Human Sciences Social Welfare ဌာနမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Prof. Kenishiro Fuji ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ ပါသည္။

      ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဥပေဒ ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိနိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သက္ျကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြေႏြးညွိႏိႈင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News