ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs )ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ျမစ္ႀကီးနား၊ ၂၁-၁၀-၂၀၁၉ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေနလင္းထြန္း ၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဦးေနဝင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းဦးစီး(ဗိုလ္မႉးႀကီး) ဗိုလ္မႉးႀကီး ထြန္းေနလင္း ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KHCCမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ UN Core Group ႏွင့္ Red Cross Movement မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား (IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မံစီၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္း မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ႕ေထာက္ပံ့

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၁၉/၂၀ -၁၀-၂၀၁၉ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးစိုးေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနလင္းထြန္း၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ဦးေနဝင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ တိုင္းဦးစီးဗိုလ္မႉးႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းေနလင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္း ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ (၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီး ရပ္ကြက္ရွိ ဂ်ာမိုင္ေကာင္း RC စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ၎တို႔၏ မူလေနရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးညီလာခံ ဒုတိယပိုင္းက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးညီလာခံ ဒုတိယပိုင္းက်င္းပ ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁၀.၂၀၁၉ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးပညာေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးညီလာခံ ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန၌ က်င္းပရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသၫႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Indrika Ratwatte ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ဂ်ီနီဗာ၊ ၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ အႀကိမ္(၇၀)ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး(UNHCR)၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးသည္ UNHCR ၏ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသၫႊန္ၾကားေရးမႉး Mr. Indrika Ratwatte ႏွင့္ (၁၀.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕႐ုံး၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္ ျမင္းၿခံခရိုင္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ျမင္းၿခံ၊ ၁၀.၁၀.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရံုးစည္ႀကီးေက်းရြာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိျပီး မိဘဆရာအသင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆုံကာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရန္၊ သင္ၾကား နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အညီျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သြားရန္၊ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈရွိေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူသြားၾကရန္ ကေလးမ်ား၏ တစ္ေန႔တာအာဟာရ ေကြြ်းေမြးမႈႏႈန္းထားမွာ ယခင္ ၃၅၀-က်ပ္ သာႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တြင္ ၅၀၀-က်ပ္ သို႔ တုိုးျမွင့္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ဂ်ီနီဗာ၊ ၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္မွ (၁၁)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ‌ ေနေသာ အႀကိမ္(၇၀)ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)၏ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေနသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္စဥ္ကာလအတြင္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီဥကၠဌတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

(၇၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၉.၁၀.၂၀၁၉ (၇၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ အေဆာက္အဦး Assembly Hallတြင္ (၇.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈRed Cross Movement (RCM) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၁၀.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၾကက္ေျခနီ လႈပ္ရွားမႈ Red Cross Movement (RCM) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Stephan Sakalian၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဒၚျမသူ၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီႏွင့္လျခမ္းနီအသင္းမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (IFRC)မွ Head of Country Office Mr. Joy Singhal ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ၍ RCM အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုလမသဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ

ရန္ကုန္၊ ၅.၁၀.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုစားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ(၇)ရက္ေန႔မွ (၁၁)ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (၇၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလမသဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ယေန႔ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။