UEHRD ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း COVID 19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံမႈျဖစ္စဥ္ အတြက္ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ UEHRD Healthcare Taskforce က ပါဝင္ကူညီႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၃.၈.၂၀၂၀ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD)ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း COVID 19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ UEHRD Healthcare Taskforce က ပါဝင္ကူညီႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Video Conferencing စနစ္ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာ အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ပိုးေတြ႕လူနာ/ သံသယလူနာမ်ားအား သီးျခားထားရွိရန္ ယာယီ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၈.၂၀၂၀ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင့္ IDPစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္စု မ်ားအား အစိုးရ၏ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ (CERP) အရ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအစီအစဥ္အရ စခန္းမ်ားတြင္ ပိုးေတြ႕လူနာ/ သံသယလူနာမ်ားအား သီးျခားထားရွိရန္ ယာယီအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ ေရး ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၈.၂၀၂၀ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ လ်ာထား အခန္း(၆)ခန္းမွ အခန္း (၄) ျဖစ္သည့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအေဝးအား ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္၊ ၁၆.၈.၂၀၂၀ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းဥပေဒမ်ားအရ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ စာရိတၱျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း၊ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို COVID-19 စီးပြားေရးထိခိုက္မႈ သက္သာေရးစီမံခ်က္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

ၿမိဳင္ႀကီးငူ၊ ၁၅.၈.၂၀၂၀ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို အားေပးျခင္းႏွင့္ COVID-19 စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈသက္သာေရးစီမံခ်က္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ၿမိဳင္ႀကီးငူအထူးေဒသတြင္ သြားေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ IDP စခန္းမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားအား COVID 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္အရ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္

လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ၁၄.၈.၂၀၂၀ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ IDP စခန္းမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားအား COVID 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္အရ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူသေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ COVID 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ (CERP) ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္

ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္၊ ျမစ္ႀကီးနား
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ (CERP) ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ MCCT အစီအစဥ္အတြက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃ ဩဂုတ္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန မွေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ (Maternal and Child Cash Transfer Program – MCCT) အား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွစတင္၍ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ M Gallery ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

COVID-19 ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပးမိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၁၁
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္အရ ယခင္ MCCTအစီအစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး(၉)ခုရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပးျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။