၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန - ၂ (MICC-2) ၌ က်င္းပသည္။ အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အက်ိဳးျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သက္ရြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာရွ-ဥေရာပညီလာခံပိတ္ပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ Korea Disability Development

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၁၀.၂၀၁၉ ကုိရီးယားသမၼတနုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕၊ Westin Chosun ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ လုံးဆုိင္ရာ သက္ရြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာရွ-ဥေရာပ ညီလာခံ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ညီလာခံသုိ႔ အာရွႏွင့္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ASEM Global Ageing Centre မွတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ကိစၥ ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတက္ေရာက္၍ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ မွ်ေဝခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ကုိရီးယားအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌက ညီလာခံပိတ္ပြဲတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကုိေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုလ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ သက္႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာရွ-ဥေရာပညီလာခံသို႔တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၁၀.၂၀၁၉ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ ေန႔က ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆိုလ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ သက္႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အာရွ-ဥေရာပ ညီလာခံ သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္၊ ၂၉-၉-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး ႐ုံးတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရး သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ပထမအၾကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေယာဂအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္လႈပ္ရွားမႈအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈-၉-၂၀၁၉ ပထမအၾကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေယာဂအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္လႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ တံုဂပူရီဟိုတည္၌က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးအား World Vision International Myanmar က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇-၉-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး World Vision International Myanmar မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ကနဦး ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ေပးအပ္

ပဲခူး၊ ၂၂.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ကနဦး ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရကခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္

မံုရြာ၊ ၂၁.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳၿပီး အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အေရွ႕ေလးထပ္ စာသင္တိုက္ရွိ ဆရာေတာ္အား ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳ၍ လွဴဖြယ္ပစၥည္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းရွိ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ပါဝင္ေသာ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေထာက္ပ့ံ

ျပင္ဦးလြင္၊ ၂၁.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းရွိ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ပါဝင္ေသာ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေထာက္ပ့ံျခင္း အခမ္းအနားကို အင္းပုတ္ေက်းရြာ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအရ သက္ၾကီးသူမ်ားဦးေဆာင္ေသာ