လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ Community and Family Services International(CFSI)အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၅.၂၀၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International(CFSI)အဖြဲ႔မွ Executive Director ျဖစ္သူ Dr. Steven Muncy က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္ဆန္ယန္ေက်း႐ြာသို႔

ဝိုင္းေမာ္၊ ၂၅-၅-၂၀၁၉ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ လူမႈဝန္ထမ္း ၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနလင္းထြန္း ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးေနဝင္း ၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊တိုင္းဦးစီး (ဗိုလ္မႉးႀကီး ) ဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းေနလင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မူလေနရပ္မ်ားသို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္ဆန္ယန္ေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံေက်း႐ြာသူ ေက်း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အားေပးစကားေျပာ ၾကားၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇-၅-၂၀၁၉ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဝန္ႀကီး႐ုံးစုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အတူ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Dato Lim Jock Hoi တို႔က ပူးတြဲဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၅.၂၀၁၉ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၉)ကို ယေန႔ မြန္လြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ အဆိုပါ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္ျမတ္ေအး ေနာ္ေဝအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC) အဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၅.၂၀၁၉ ေနာ္ေဝနိုင္ငံ၊ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္ျမတ္ေအးသည္ ေနာ္ေဝအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး H.E. Mr. Dag-Inge Ulstein ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC) အဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Yves Daccord ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက Radisson Blu Hotel သီးသန္႔ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ သီျခားစီ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရး နိုင္ငံတကာညီလာခံသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္ျမတ္ေအးတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၅.၂၀၁၉ ေနာ္ေဝနိုင္ငံ၊ေအာ္စလိုၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္ျမတ္ေအးသည္ ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရး နိုင္ငံတကာညီလာခံ၌ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္းမ်ား အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာပထမႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါေၾကာင္း၊ CEDAW, CRC, CRPD, ICESCR, Beijing Platform for Action, Sustainable Development Goals and UNSCR 1325 စသည့္ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား၊မေရးရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း မ်ားကိုခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ပဋိပကၡကာလအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္ေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ပူးတြဲစာခ်ဳပ္ ( Joint Communique with the Special Representative for Sexual Violence in Conflict) တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ(KHCC)တို႔ ၏ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ျမစ္ႀကီးနား၊ ၂၄-၅-၂၀၁၉ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ေရးေကာ္မတီ(KHCC)တို႔၏ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ခန္း၌က်င္းပခဲ့ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းထြန္း၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးေနဝင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းဦးစီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းေနလင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကခ်င္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ (KHCC)မွ ဒု-ဥကၠဌ(၁)ဖာသာရ္ေပါလ္ေအာင္ဒန္႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။

ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၂.၅.၂၀၁၉ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ တားဆီးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဦးျမင့္သူ၊ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္း ႏွင့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား International Crisis Group ရံုးခြဲဥကၠဌက လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၂.၅.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ International Crisis Group ရံုးခြဲမွ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Robert Malley ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔က ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံပါသည္။ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန(၃)ခု၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး UEHRD ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္၊ ၁၉.၅.၂၀၁၉ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD)ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ညွိႏႈိင္းအစည္း အေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ရာ အဆိုပါေကာ္မတီ၏ ဒုဥကၠ႒(၁)၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္ UEHRD အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပါသည္။