ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွ-ဥေရာပ သက္ႀကီးရြယ္အို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ Four Seasons Hotel တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွ- ဥေရာပ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ က်န္းမာေရးျမင့္တင္ေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာစံ၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အာရွ-ဥေရာပ ASEM အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၿပီး ဖိုရမ္ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အပိတ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမယာ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၅) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ H.E Mr.Paul R. Seger ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရး စီမံခ်က္အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အလွဴပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ -

       လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမရဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရးစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ International Disaster Response Law (IDRL) in Myanmar: Strengthening the National Framework for International Disaster Response” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအားThe Barefoot College in India မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၁) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား The Barefoot College in Indiaမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr.Bunker Roy ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစေရး သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိ

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၆-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုံၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လုံျခဳံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနက ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နမိတ္အတြင္းမွ အေျခအေနမဲ့မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္း(နာနတ္ေတာ)သို႔ သြားေရာက္၍ လမ္းေပၚတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ား၊ အေျခအေနမဲ့မ်ား၊ ေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိေသာ ကေလး သူငယ္(၃၃)ဦးႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာေတြ႔ဆုံ၍ ၎တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားအားသိရွိၿပီး လိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား ေပးနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ စားစရာႏွင့္ ေစာင္၊ ေခါင္းအုံးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာ အသုံးခ်ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳအစည္းအ‌ေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၂၇) -

      သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာကို ပိုမိုအသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္၊ ဌာနအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေနျဖင္‌့ အာကာသနည္းပညာ အသုံးျပဳ၍ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႔အေျခစိုက္ United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response(UN-SPIDER)တို႔ပူးေပါင္း၍ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာ အသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳအစည္းအ‌ေ၀းကို ယေန႔နံနက္(၀၉း၃၀)တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအ‌ေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဂ်ပန္နိုင္ငံ Mizuho Information and Research Institute, Social Policy Consulting ဌာန၏ Project Advisor ျဖစ္သူ Prof. Kenishiro Fuji ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၂)ရက္ -

      လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမ၌ စက္တင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဂ်ပန္နိုင္ငံ Mizuho Information and Research Institute, Social Policy Consulting ဌာန၏ Project Advisor ျဖစ္သူ Jochi University, Comprehensive Human Sciences Social Welfare ဌာနမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Prof. Kenishiro Fuji ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ ပါသည္။