ပ်ဥ္းမနားဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁) -

      လူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ ေမြးစမွသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိအထိ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားနွင့္အညီ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္အဝရရွိႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာေစေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အတြက္လည္း အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကိုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းဥပေဒကိုလည္း ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္နွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ထားေသာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ(၈၁)ခုကို နုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းနွင့္ သက္ႀကီးသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း နည္းပညာမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသကဲ့သို႕ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စံျပေဂဟာတစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အသက္အရြယ္ အုိမင္းေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားအတြက္ သက္ႀကီးသူျခင္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပ်ဥ္းမနားဘိုးဘြားရိပ္သာ ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကုိ ရရွိဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၀) -

      ျပည္သူ႔အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီကို မူဝါဒသစ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ လက္တြဲေနထုိင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိက ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကုိ ရရွိဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နွင့္ ဒီမ္ိုကေရစီ-ေျပာင္းလဲႏို္င္စြမ္းရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားပါသည္။

မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ လုိအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပး

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂၈) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိၿပီး ခံစားရရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေပးဆပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ လူမိ်ဳးဘာသာမေရြး အသက္(၅)ႏွစ္ မွ (၂၅)ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျမင္အာရံု မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လက္ခံသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္မ်က္မျမင္မ်ား မိတ္သဟာယ၊ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခဝဲၿခံ)သို႕ သြားေရာက္ခဲ့ရာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ာနွင့္ အျခားမသန္စြမ္းသူမ်ားက တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္လုိမႈနွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနက လွဴဒါန္းေသာ က်ပ္(၅)သိန္းအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ -

          ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူမႈေရးဘ၀မ်ားလံုျခံဳေရးကို ထိပါး လာသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည့္အတြက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး၊ ျဖစ္ေပၚလာပါက အလ်င္အျမန္ သိရွိသတင္းပို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား လိုအပ္မည့္ အကူအညီမ်ားအား အလ်င္အျမန္ ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးတို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ -

      အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။