ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္၊ ကာကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္သည္ ကေလးတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၆) -

      ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး‌ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၆.၇.၂၀၁၆ရက္ေန႔ (၀၉း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၈) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ၈ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNFPA အဖြဲ႔မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms.Janet E.Jackson ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးကို ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ ဝန္ႀကီး၏အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား The World Bank မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၂၇) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ ‌ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Managerျဖစ္သူ Mr.Abdoulaye Seck  ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား NewZealand နိုင္ငံအေျခစိုက္ Moveahead Software အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ Brighter Future Foundation အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား NewZealand နိုင္ငံအေျခစိုက္ Moveahead Software အဖြဲ႔အစည္း မွ Director ျဖစ္သူ Mr.Trevor ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစေရး သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိ

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၂၆-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အလုံၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လုံျခဳံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနက ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နမိတ္အတြင္းမွ အေျခအေနမဲ့မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္း(နာနတ္ေတာ)သို႔ သြားေရာက္၍ လမ္းေပၚတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ား၊ အေျခအေနမဲ့မ်ား၊ ေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိေသာ ကေလး သူငယ္(၃၃)ဦးႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာေတြ႔ဆုံ၍ ၎တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားအားသိရွိၿပီး လိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား ေပးနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ စားစရာႏွင့္ ေစာင္၊ ေခါင္းအုံးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာ အသုံးခ်ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳအစည္းအ‌ေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၂၇) -

      သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာကို ပိုမိုအသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္၊ ဌာနအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေနျဖင္‌့ အာကာသနည္းပညာ အသုံးျပဳ၍ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႔အေျခစိုက္ United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response(UN-SPIDER)တို႔ပူးေပါင္း၍ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာ အသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳအစည္းအ‌ေ၀းကို ယေန႔နံနက္(၀၉း၃၀)တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအ‌ေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇြန္လ၉ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကေမၻာဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International(CFSI) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၈) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီး႐ုံးစိုက္ပ်ိဳးကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင္‌့ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္တို႔က ရတနာတန္း၀င္ကၽြန္းပင္ကို ဦးေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကၿပီး အရာထမ္းႏွင္‌့ အမႈထမ္းမ်ားက ရတနာတန္း၀င္အပင္မ်ားႏွင္‌့ အရိပ္ရေလကာပင္မ်ားကို သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ၾကပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ တုန္႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္မႈသတင္း

      လူမႈဝန္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ (၁-၇-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲပိုင္္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ရွိၿပီး လူမႈကာကြယ္္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ တုန္႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။