လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

နိဒါန်း
  လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုး၊ အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ကြောင့် လူမှုရေးဒုက္ခနှင့် ကြုံတွေ့နေရသူများအား ကူညီစောင့်ရှောက်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကထား၍ ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုရေးပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်စေရေး အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ လူမှုရေးတာဝန်များကို ဝေမျှထမ်းဆောင်နိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား လူထုအတွင်းမှ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း နည်းလမ်းများအရ ကူညီပေးခြင်းစသော လုပ်ငန်းရပ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  ကလေးသူငယ်နှင့် မိသားစုများ၊ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများ၊ လူမှုရေးပြဿနာရှင် လူတန်းစား အသီးသီးတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးခြင်း၊  ပြန်လည်ထူထောင်ပေးခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်းမှ စေတနာရှင် အဖွဲ့အစည်းများက လူမှုရေးကိစ္စများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့် ခိုင်မာစွာ ပါဝင်ရေးအတွက် စည်းရုံးခြင်း၊ ကူညီခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းများသည် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ အရင်းခံအဓိကတာဝန်ဖြစ်သည်။


နောက်ခံသမိုင်း
 ၁၉၄၇ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး မရမီကာလတွင် အမျိုးသားယာယီ အစိုးရက “အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ တိုးတက်ရေးအဖွဲ့” ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ထိုအဖွဲ့ကို အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေး ဌာနဟူ၍ အစိုးရက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော ဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁.၄.၁၉၅၃ နေ့မှစ၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် လူမှုရေးရာကြီးပွားရေးဌာနဟု ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက် နေ့မှစ၍ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီး ဌာနအောက်သို့ ရောက်ရှိသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့တွင် လူမှုရေးရာ ကြီးပွားရေးဌာနအမည်မှ လူမှုဝန်ထမ်းဌာနဟု ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့သည်။  ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လက်ထက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကို “လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန”ဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ပြည်သူများအား လူမှုရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ တန်းတူညီမျှ ရရှိစေမှုကို အခြေခံသော လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည်။


ရည်ရွယ်ချက်များ
    (၁)    တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာရည်မြင့်မားရေး ဟူသည့် အမျိုးသား ရေးဦးတည်ချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊
    (၂)    လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်၊
    (၃)    လူမှုရေးချို့တဲ့သူများအား လူမှုဝန်ထမ်းနည်းများဖြင့် အကူအညီပေးရန်၊
    (၄)    မလိုလားအပ်သောလူမှုရေးပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် ကြိုတင်  ကာကွယ်ပေးရန်၊
    (၅)    လူမှုရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်သားပြည်သူများအား စည်းရုံးဖော်ထုတ်ရန်၊
    (၆)    လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊


လုပ်ငန်းရပ်များ  

(၁)    ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး၊   ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
( ၂ )    လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း  
( ၃ )   အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း
(၄)    သက်ကြီးရွယ်အိုများဘဝမြှင့်တင်ရေးနှင့်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း  
(၅)    မသန်စွမ်းသူများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း  
(၆)    စေတနာ့၀န်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်း  
(၇)    လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း

 

ဗဟိုချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်း
    (၁)    ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
    (၂)    အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီလုပ်ငန်းများ
    (၃)    အာဆီယံကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
    (၄)    အာဆီယံလူငယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
    (၅)    အာဆီယံအမျိုးသမီးရေးရာလုပ်ငန်းများ
    (၆)    အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ  

 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ညွှန်ကြားရေးဝန်များ

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်

ကာလ

၁။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးအောင်မင်း

.၈.၁၉၅၃

၁၃.၁၁.၁၉၅၉

၂။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးသောင်း

.၁၂.၁၉၅၉

၂၀.၃.၁၉၆၂

၃။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးလှဖေ

၆.၁၁.၁၉၆၂

၅.၁၀.၁၉၆၃

၄။

ဦးဘခိုင်                                

၅.၁၀.၁၉၆၃

၁၀.၆.၁၉၆၄

၅။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးကျော်စိုး

၁၀.၆.၁၉၆၄

၃.၁၀.၁၉၆၄

၆။

ဗိုလ်မှူးထွန်းမြိုင်  

နိုင်ငံဂုဏ်ရည်ပထမအဆင့်

၃.၁၀.၁၉၆၄

၈.၅.၁၉၆၇

၇။

ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးထွေး 

၁.၁.၁၉၆၉

၃.၃.၁၉၇၅

 

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ
    ၁။    သီရိပျံချီဦးကြည်                        ၅.၅.၁၉၇၅         မှ    ၁၄.၈.၁၉၈၀
    ၂။    သံအမတ်ကြီးဦးသောင်းလွင်        ၁၅.၈.၁၉၈၀        မှ    ၁၃.၁၂.၁၉၈၇
    ၃။    ဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းဦး                   ၁၄.၁၂.၁၉၈၇       မှ    ၂၅.၅.၁၉၉၂
    ၄။    ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းပို                      ၁.၈.၁၉၉၂         မှ    ၁၂.၁.၁၉၉၈
           စီမံထူးချွန်(ပထမဆင့်)
    ၅။    ဗိုလ်မှူးကြီးစစ်မြိုင်                     ၁၀.၄.၁၉၉၈       မှ    ၁၇.၇.၂၀ဝ၈
           စီမံထူးချွန်(ပထမဆင့်)    
    ၆။    ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးကြည်                    ၁၈.၇.၂၀ဝ၈     မှ    ၂၈.၂.၂၁၀၇

    ၇။   ဒေါက်တာစန်းစန်းအေး                ၂၂.၈.၂၀၁၇     မှ        ယနေ့အထိ