လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနခွဲ (Social Protection Division)

လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနခွဲ (Social Protection Division)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့်၎င်းတို့မှမွေးဖွားလာသော အသက်(၂)နှစ်အောက်ကလေးသူငယ် များအားငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်အစီအစဉ် (Maternal and Child Cash Transfer)
၁။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်နှင့်၎င်းတို့မှမွေးဖွားလာသော အသက်(၂)နှစ်အောက် ကလေး သူငယ်များအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်ကို ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ များတွင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၎င်း အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူ့ဘဝအစရက်(၁၀၀၀)အတွင်း အာဟာရဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ အပြည့်အဝရရှိနိုင်ပြီး ဦးနှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ် ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။