စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်း

၁။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ တည်ထောင် ဖွင့်လှစ် ထားရှိသော ဂေဟာ/ရိပ်သာတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားသည့် ကလေးသူငယ်၊ လူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ စားဝတ်နေရေးဖူလုံနိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ခွဲဝေရရှိသည့်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရ တစ်စိတ်တစ်ဒေသသာ ထောက်ပံ့ ပေးပါသည်။ ၂။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်နှင့် ဂေဟာသင်တန်းကျောင်းများတွင် အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများ စာအုပ်(၂)အုပ်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့်အညီ စေ/ဖွဲ့စည်းများသို့ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ် ခြင်းများပြုလုပ်၍ လူမှုဝန်ထမ်းဉီးစီးဌာနသည် ရပ်ရွာအတွင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာ၊ မသန်စွမ်း ဂေဟာ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးဂေဟာများသို့ အောက်ပါနှုန်းထား များဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးလျက် ရှိပါသည် -

စေတန့ာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအား ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်း

    ခေတ်အဆက်ဆက် ယွင်းမပျက်ခဲ့သော လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အားပေးကူညီမှု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖန်တီးကြိုး ပမ်းမှုများကြောင့် မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် ယနေ့ထက်ထိအောင် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး လျက်ရှိသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနက လူမှုဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့်အညီ စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ဟန်ချက်ညီညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြပေသည်။

    ၁၉၅၃ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသတ်မှတ ်ထားသည့်အတိုင်း ပြည်သူလူထုအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက် ရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် အညီစေတနာ့ဝန်ထမ်း လူမှုဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများအား ကြီးကြပ်၍ ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးရေးလုပ်ငန်းကို စတင်အကောင် အထည်ဖော်ခဲ့ ပါသည်။ ထိုစဉ်က လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားကြသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်အချို့က ဆင်းရဲ၍ အတိဒုက္ခရောက် နေကြသော မိဘမဲ့ကလေးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ အမျိုးသမီးများ၊  သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရန် အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ စောင့်ရှောက်မှု ပြုပေးခဲ့ ကြပါသည်။ ယင်းသို့ စောင့်ရှောက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်ကသာမက ပြည်သူလူထုကလည်း အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း ၍လည်ကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း တတ်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။