အာဆီယံ ကလေးသူငယ်များ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

    -    ၁၉၉၅ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လတွင် စင်ကာပူ နိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် မိသားစုနှင့် ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ ဒေသဆိုင်ရာ ဗဟိုအဖွဲ့ ထူထောင်ခြင်းနှင့် ကွန်ယက် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရန် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

    -    အာဆီယံ ဒေသအတွင်း ECCD စီမံချက်ကို အဆင့်(၂)ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

    -    ပထမ အကြိမ် အဖြစ် စင်ကာပူ နိုင်ငံတွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂)ရက် မှ (၄)ရက်ထိ ကျင်းပပြုလုပ် သည့် အာဆီယံ- ECCD ဆိုင်ရာ ပထမအဆင့် ကျွမ်းကျင်သူများ အစည်းအဝေး၊

    -    ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ၊ အီလိုအီလိုမြို့တွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်မှ (၁၂)ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ- ECCDဆိုင်ရာ ဒုတိယအဆင့် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး၊

    -    ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက် မြို့တွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃)ရက် မှ (၆)ရက်ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ- ECCD ဆိုင်ရာ ဒုတိယ အဆင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး၊

    -    အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာ မြို့တွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၃)ရက် မှ (၂၆)ရက်ထိ ကျင်းပပြုလုပ် သည့် အာဆီယံ- ECCD ဆိုင်ရာ ဒုတိယ အဆင့် တတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး၊

    -    ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်း မြို့တွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၉)ရက်မှ (၂၁)ရက် ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ- ECCD ဆိုင်ရာ ဒုတိယ အဆင့် စတုတ္တအကြိမ် အစည်းအဝေး တို့ကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဌာနအခြေပြုလုပ်ငန်းများ

     လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် လူမှုရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှ စ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကလေးသူငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ကလေးပြုစုရေးဌာန (၂)ခု၊ နေ့ကလေးထိန်းဌာန(၃၂)ခု၊ မူလတန်းကြိုကျောင်း(၁၀)ကျောင်းကို ဌာနအခြေပြုကလေး သူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

     မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာအရ မိဘများသည်သားသမီးများအား ရင်အုပ်မကွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် လာခဲ့ရာ ပြောင်းလဲလာသော စီးပွားရေးစနစ်အရ အမျိုးသမီးများ အလုပ်ဝင်ရောက်မှုနှုန်း တိုးတက်လာပြီး အိမ်တွင် မိမိတို့၏ကလေးများအား အချိန်ပြည့် စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိလာရပါသည်။

မူလတန်းကြိုကျောင်းများဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်

မူလတန်းကြိုအရွယ် ကလေးသူငယ်များ၏  ကာယ၊ဉာဏ၊စာရိတ္တနှင့် စိတ်ဓါတ်ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကလေးသူငယ်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိစေရန် အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေး၍ ဘဝတစ်သက်တာ အခြေခံကောင်းများဖြင့် မူလတန်းဝင်ရောက်နိုင် စေရေးလ့ကျင့်ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးရန်။ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မူလတန်းကြိုကျောင်းများကို နေ့စဉ် နံနက်(၉း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၁၅း၃၀)နာရီထိ အောက်ပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အချိန်ဇယားအတိုင်း လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင် ပေးလျှက်ရှိပါသည် -

ကလေးပြုစုရေးဌာနများဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်

အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူမှုရေးချို့တဲ့နေသည့် ကလေးများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူ မရှိသော ကလေးများအား မွေးစမှ အသက်(၈)နှစ်အရွယ်အထိ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိစေရေး အတွက်ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု  ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များဖြင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ ပုံမှန်မိသားစုအတွင်း ကြီးပြင်းလာနိုင်ရန်အတွက် ကလေးသူငယ် ဥပဒေနှင့်အညီ သင့်လျော်သော မိဘများအား မွေးစားခွင့်ပေးခြင်း၊ မူလတန်း ပညာကောင်းမွန်စွာ သင်ကြားနိုင်ရေးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ကလေးပြုစုရေးဌာနများကို ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မူဝါဒအစီအစဉ်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း

     မူကြိုပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ မူကြိုအရွယ်ကလေးများ ဘက်စုံဖွံံ့ဖြိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာ(Pre-School Curriculum and Syllabus)၊ (၃)နှစ် မပြည့်မီ ကလေးများ  ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလမ်းညွှန် ( Guideline of Caring for Children under Three Years Old) နှင့် မူလတန်းကြိုအရွယ် ( ၃နှစ်မှ၅နှစ် ) ကလေးများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး ဆရာ့လမ်းညွှန် ( Teacher's Guide on Pre-School Curriculum ) တို့ကို ရေးသားပြုစုဖြန့်ေ၀ ခဲ့ပါသည်။ ယင်းစာအုပ်များသည် မူလတန်းကြိုပညာရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လက်ကိုင်ပြုရမည့် စာအုပ်များဖြစ်ပါ၍ ထုတ်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

     မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကမူလတန်း ကြိုကျောင်းများမှ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူ ဆရာမများအား အရည်အသွေး  ပြည့်မီစေရေးအတွက် စေတနာ မူလတန်းကြိုကျောင်း ဆရာမများ/ တာဝန်ခံများသင်တန်း၊ ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း၊  ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း၊ မိဘရပ်ရွာအသိပညာပေး သင်တန်းများကိုလည်း လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်စပ်နေ သောဝန်ကြီးဌာနများနှင့် UNICEF ၊ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများမှနည်းပြများဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းအတတ်သင် သိပ္ပံကျောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသ ကြီးအသီးသီးတွင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

    ထို့အပြင် ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍လည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း မူလတန်းကြိုကျောင်းများ တည်ထောင်ခြင်း၊ ရပ်ရွာအခြေပြု ကလေးသူငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိဘများနှင့် ရပ်ရွာလူထုသို့အသိပညာပေးခြင်း၊ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူများအား စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ ပူးပေါင်းကျင်းပခြင်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းများ

ယင်းသို့ဌာနအခြေပြု ကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရုံမျှနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များ အားလုံး၏ ဘက်စုံဖွံဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိနိုင်သဖြင့် ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များ အတွက် ရည်ရွယ်၍ ရပ်ရွာအခြေပြု ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အသက် (၃)နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များ၏ ကာယ၊ ဉာဏ ၊ စာရိတ္တ၊ စိတ်ခံစားမှု ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ ကျန်းမာရေးအစရှိသည့် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရေးကို ရပ်ရွာအတွင်းရှိ မိဘများကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ပးနိုင်ရေးအတွက် မိခင်ဝိုင်းများ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို UNICEF နှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီး၏ မြို့နယ်(၁၉)ခုတွင် မိခင်ဝိုင်းပေါင်း(၁၉၀) ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။