လူမှုဝန်ထမ်းအတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်းနောက်ခံသမိုင်း

          ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီး ဦးဘစော ဦးစီးသည့်အဖွဲ့ဝင် (၁၂)ဦး ပါဝင်သော ကော်မတီ ကိုဖွဲ့စည်းပြီး မသန်စွမ်းသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်တန်းများဆောင်ရွက်ရန် မြေဧက (၅၀.၉ဧက)အကျယ်အဝန်းရှိ လက်ရှိနေရာတွင် သင်တန်းကျောင်းအားစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

          ၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် အဆိုပါကျောင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနသို့လွဲပြောင်းပေးပြီး လူမှုဝန်ထမ်းမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်သင်တန်းသားများအား လူမှုစောင့်ရှောက်ရေး သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ရန် လူမှုဝန်ထမ်းသင်တန်းကျောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းအတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်းမှသင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိသောသင်တန်းများ

ဖွင့်လှစ်သည့်နေရာ            -    လူမှုဝန်ထမ်းအတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်း
                                             အမှတ်(၆၅)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
                                             ဖုန်း- ၀၁-၆၅၀၄၉၃၊ ၀၁-၉၆၆၁၃၁၀