မွန်ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးနှင့် မုဒုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍"အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုမှကာကွယ်ရေးနှင့်အသက် (၈၅) နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း အသိပညာပေး TalkShow

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးနှင့် မုဒုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍"အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုမှကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးနှင့်အသက် (၈၅) နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေး TalkShow တို့အား (၁၅.၈.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် မုဒုံမြို့နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးခန်းမတွင် ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။


 

FacebookTwitter

နောက်ဆုံးရသတင်းများ