သဘာ၀ေဘး ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ျခင္း

မံုရြာ ၊ ၾသဂုတ္၊ ၁၄

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ျမစ္ေရလွ်ံျခင္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ မံုရြာၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေရေဘး ကာကြယ္ေရး တာတမံ ပိုမို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေ၀းကို ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ယခုလိုေတြ႕ဆံုရျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခဲြမႈ ေကာ္မတီကိုယ္စား လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘး က်ေရာက္ႏိုင္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ ေဘး က်ေရာက္လာပါက အလ်င္အျမန္ တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္  ေဘးသင့္ေဒသမ်ား အျမန္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းမႈအဖြဲ႕ကို ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္းနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာ၀ေဘး ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကပါရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ခဲ့ေသာေဒသမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တံု႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ား၊ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေရေဘး ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊ အသက္ကယ္ေလွ (၅၄)စီးႏွင့္ အသက္ကယ္အက်ႌ မ်ားကို ျဖည့္တင္း ေထာက္ပံ့ထားျခင္း၊ ခ႐ိုင္အလိုက္ သဘာ၀ ေဘးက်ေရာက္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ က်ပ္သိန္း(၁၀၀)စီ ခဲြေ၀ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း  ျပန္လည္ေဆြေႏြးခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသၾကီး အမ်ိဳးသား သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခဲြမႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားက သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခဲ့မႈ၊ တံု႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးခဲ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ၿပီးပါက ေျမျပင္၊ ေရျပင္ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးအတြက္ ရွာေဖြေရး ကိရိယာမ်ား ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ား၊ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး ေလွမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ျဖန္႕ေ၀ထားရွိမႈ၊ အေရးေပၚ အေျခအေန စီမံခန္႕ခဲြမႈဌာန (Emergency Operation Center) ဖြင့္လွစ္ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား ၾကိဳတင္စာရင္းျပဳစုထားရွိမႈ၊ ေရသန္႕ေဆးႏွင့္ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ား၊ မိုဘိုင္းေရသန္႕စက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးစိုးေအာင္က သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခဲြမႈ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းေဘးရွိ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ အေဆာက္အဦတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သဘာ၀ ေဘးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ေမာ္ေတာ္ကား (၂)စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ (၁၅)စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ (၂)စီး၊ စက္တပ္ေလွ (၂၀)စီး၊ အသက္ကယ္ အက်ႌ(၅၀၀)ထည္၊ ေရစုပ္စက္ (၂၀)စံုႏွင့္ School Cum Shelter (၇)လံုးႏွင့္ သက္ဆိုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲသို႕ တက္ေရာက္ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ႏွင့္ စက္တပ္ေလွမ်ားကို စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ ျပသရာတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိၾကၿပီး တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍  သဘာ၀ေဘးၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ငလ်င္ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့မႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား