၁၃၈၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔ သက္ႀကီးဘိုးဘြားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (၁၇.၄.၂၀၂၄) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ သာသနာဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ သက္ႀကီးဘိုးဘြားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း၏ အမွတ္စဥ္(၈) စက္ခ်ဳပ္ႏွင့္မုန႔္မ်ိဳးစုံသင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

အမွတ္စဥ္(၈)စက္ခ်ဳပ္ႏွင့္မုန႔္မ်ိဳးစုံသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉:၀၀)နာရီတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Gender, CEDAW, NSPAW ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမွႀကီးမႉး၍ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဟသၤာကုန္းရပ္ကြက္ရွိ အမွတ္(၉)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ က်ား/မေရးရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္း (Gender)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းအေၾကာင္း (CEDAW)ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္‌ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အေၾကာင္း (NSPAW)တို႔အား အသိပညာ...

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားေက်ာင္းဆင္းဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္းပေဒသာကပြဲ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပ

မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ဌာနပိုင္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ( ၆ ) ေက်ာင္းမွ ၂၀၂၄ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားအား ေက်ာင္းဆင္းဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္ပေဒသာကပြဲ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁) မူလတန္းႀကိဳ...

Gender, CEDAW, NSPAW ဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ “Gender,CEDAW, NSPAW ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္း” ကို (၂၂.၃.၂၀၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕...

တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား Gender CEDAW NSPAW ဆိုင္ရာ အသိ ေပးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား (ထားဝယ္ၿမိဳ႕)

တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား Gender CEDAW NSPAW ဆိုင္ရာအသိေပးေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁:၀၀) နာရီတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

၂၀၂၃-၂၀၂၄ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ စတုတၳသုံးလပတ္၌ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်မွတ္ရန္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို (၁၄.၃.၂၀၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္

   ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

၂၀၂၄ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္က်‌ေရာက္သည့္ “ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔” အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မူလႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွသားငယ္/သမီးငယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၂၀၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။