အဆင္​့ျမင္​့စက္​ခ်ဳပ္​သင္​တန္​း​ေပးျခင္​း ဖြင္​့ပဲြအခမ္​းအနားက်င္းပျခင္း

ျမစ္​ႀကီးနား၊ ဇူလိုင္ ၂၁ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးသည္ ျမစ္​ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ မလိယန္​ IDPsCAMP တြင္(၂၁.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန႔၌

ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔ ၊ဂုဏ္ျပဳအေလးျပဳျခင္း

ရန္ကုန္၊ဇူလိုင္၂၁ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ရန္ကုန္အမိ်ဳးသမီးကေလးသင္တန္းေက်ာင္း ၊(မလိခ)မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသူမ်ားမွႏွစ္(၇၀)ျပည့္အာဇာနည္ေန႔ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္၁၉.၇.၂၀၁၇ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀း၃၇)နာရီတြင္

နံနက္ခင္းေဟာေျပာပြဲ (Morning Talk) က်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ဇူလိုင္၂၁ ၂၁.၇.၂၀၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း၌နံနက္ခင္းေဟာေျပာပြဲ (MorningTalk)က်င္းပရာတြင္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေဆး႐ုံ မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး (ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးမႉး) သည္

သံုးႁမႊာပူးေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ျခင္း

ကိ်ဳင္းတံု ၊ဇူလိုင္၂၁ (၂၁-၇-၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔တြင္ကိ်ဳင္းတံု ၿမိဳ႕၊ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး တြင္ သံုးႁမႊာပူး(က်ား) ေမြးဖြားေသာ မိခင္ အား ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္ လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေသာမိခင္ႏွင့္ကေလး ေထာက္ပံ့ ေငြ၅ဝဝဝဝဝိ/-

ရပ္ရြာအေျချပဳ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း

ရပ္ရြာအေျချပဳ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း ပဲခူး၊ဇူလိုင္ ၂၁ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၾကခတ္ေတာရဓမၼရိပ္သာေက်ာင္း၌ ရပ္ရြာအေျချပဳစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (၂/၂၀၁၇)သင္တန္းဆင္းပြဲကို သင္တန္းသူ(၃၀)ဦးျဖင့္ (၂၀.၇.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသုတႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းဆင္းပြဲ တြင္ ၾကခတ္ေတာရ ဆရာေတာ္ႏွင့္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသုတ တို႔မွအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။