ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ျပည္္သူက ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း အလွဴေငြ ေပးအပ္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ေျပာၾကား

ေရခ်ိဳရရွိေရး အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕၊ ေအာင္းႀကီးေက်းရြာရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ရန္ အလွဴေငြ ေပးအပ္ပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ တိုင္းရုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္( ADB) မွ Country Director, Myanmar Resident Mission ျဖစ္သူ Mr. Newin Sinsiri ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား ADB မွ Country Director, Myanmar Resident Mission ျဖစ္သူ Mr. Newin Sinsiri ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား UK Department for International Development (DFID) မွ Head of Office ျဖစ္သူ Dr. Gail Marzetti က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား UK Department for International Development (DFID) မွ Head of Office ျဖစ္သူ Dr. Gail Marzetti က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ ယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။