(၂၉)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ စာစီစာကုံး၊ ကဗ်ာ၊ ပန္းခ်ီ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၅.၁၁.၂၀၁၈
(၁၀-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ (၂၉)ႏွစ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ စာစီစာကုံး၊ ကဗ်ာ၊ ပန္းခ်ီ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (၂၆)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ထက္၊လယ္၊ မူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား (၂၉၆)ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၄.၁၁.၂၀၁၈

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H. E. Mr. Ichiro MARUYAMA က အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရ ႏုိ၀င္ဘာလလယ္မွစ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ေပးပုိ႔ လာေသာစာရင္းအရ ပထမအသုတ္(၂၂၅၁)ဦးကုိ

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃.၁၁.၂၀၁၈
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္အား UNICEF ၊ ကူ၀ိတ္သံရုံးမွသံရုံးယာယီတာ၀န္ခံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာတူရကီႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးတုိ႔က အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန တြင္ သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
UNICEF East Asia and Pacific Regional Office(EAPRO)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

ျမန္မာနုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္နုိင္ေရး ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္

ရန္ကုန္၊ ၁၂.၁၁.၂၀၁၈
ျမန္မာနုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္နုိင္ေရး ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ရံုးခန္း၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္အတြက္