အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈနွင့္တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႕အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇

ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုးမွ (၂၆.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႕အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ျပည္သူလူထုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သိရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ World Vision (Myanmar) တို႔ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသား/သူ တက္ေရာက္အင္အား (၂၀ဝ)ဦးျဖင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇
ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုးမွ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို လူကုန္ကူးမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိေစရန္ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအား သိရွိေစရန္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ (၁.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ The Lutheran World Federation(Myanmar) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဖ်ာပံု၊ ဘိုကေလး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား တက္ေရာက္အင္အား(၁၂၀)ဦးျဖင့္ ဖ်ာပံုအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

မိခင္ဝိုင္းမ်ားေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေရး မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ကေလးဦးေရအလိုက္ စားစရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးေရး ေဆြးေႏြး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႔ရွိ မိခင္ဝိုင္း(၅)ဝိုင္းမွ ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား(၁၆.၅.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀းဝ၀)နာရီခ်ိန္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၌ ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေရး၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ကေလးဦးေရအလိုက္ စားစရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္၍ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈ စနစ္တက်ရွိေရး၊ စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခံႏိုင္ရန္ ထားရွိေရးတို႔အား ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ပဲခူးအမွတ္(၁)မူႀကိဳ၌ မိုးရာသီအတြင္းအျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ ကေလးမ်ားပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊အမွတ္(၁)မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ (၁၅.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၄းဝ၀)နာရီတြင္ Len Sen ေဆးကုမၸဏီမွ ဖိတ္ၾကားေပးမႈျဖင့္ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာ သန္းသန္းဝင္းမွ မိုးရာသီတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာမႈ ႏွင့္ ကေလးမ်ားပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ  ကဝၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔  ၌ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားတြင္ အသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား အား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့သည့္ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံရာ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။