ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA က ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Founder of Football United Program မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၈.၉.၂၀၁၈

တာ၀န္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ အတြင္း ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္ UEHRDမွတဆင့္ ထုိင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္တြင္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးက်င္းပ

  ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၉.၂၀၁၈
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းနွင့္ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

​ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၈.၂၀၁၈

          ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ဦးေဆာင္ မတည္၍ ေမြးစမွ(၆)လအရြယ္ထိ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူဦးေရ (၁၀၀)ဆံ့ ကေလးျပဳစုေရးဌာန(၁)ခု ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၉.၂၀၁၈
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International (CFSI) အဖြဲ႕၊The Leprosy Mission(Myanmar) အဖြဲ႔ႏွင့္ The Sacred Heart Catholic University of Rome မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ The World Bank အဖဲြ႕တုိ႔မွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ သီးျခားစီလာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေကာင္းႏွင့္၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မိုးေကာင္း၊ ဖားကန္႕၊ တႏိုင္း၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ျမစ္ၾကီးနား

          ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မိုင္းေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း အခမ္းအနားကို ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား UNHCR အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံရုံးမွ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ တုိ႔က သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၂.၉.၂၀၁၈ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) မွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Mr. Giuseppe de Vincentiis ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံရုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H. E Mr. Daniel Patrick Chugg ဦးေဆာင္ ေသာအဖြဲ႔တုိ႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအားျပည္တြင္း၊ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၀.၉.၂၀၁၈ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ ယေန႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ဦးစုိင္းစမ္ခမ္း ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား၊

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

​ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၀) ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္၌ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။