၁.၇.၂၀၂၂၊ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂/၂၀၂၂) ကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ရွိ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးခန္းမ၌ (၁.၇.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကႀကီးမႉး၍ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားကို
ဇြန္ (၂၈)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္(၁၃:၀၀) နာရီ ေနျပည္ေတာ္ ပဋိပကၡအတြင္းလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး(၂/၂၀၂၂)ကို ယေန႔ေန႔လယ္ (၁၃:၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
(၃၀.၆.၂၀၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
၂၈.၆.၂၀၂၂၊ ရန္ကုန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအား (၂၈.၆.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၃၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ
ပုသိမ္.....ဇြန္.......၂၅ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္သစ္ပုတ္ကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု႐ြာသစ္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး၏လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းမွ ရပ္႐ြာအေျချပဳစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကို ၆.၆.၂၀၂၂ မွ ၂၅.၆.၂၀၂၂ ရက္ေန႔အထိဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ (၂၅.၆. ၂၀၂၂) ရက္ေန႔၌ က်င္းပေသာ “မူႀကိဳဆရာမမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္း” သို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
၂၃.၆.၂၀၂၂၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ (၂၃.၆.၂၀၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၄.၆.၂၀၂၂) ရက္ေန႔အထိ Onlineျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္းစာအုပ္ အသုံးျပဳသင္တန္း၊ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန EC အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာခ႐ိုင္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ခ႐ိုင္အဆင့္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းေဝးကို
၂၁.၆.၂၀၂၂၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္ In Person ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ လူမႈေရးပညာဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း၊ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား (၂၁.၆.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၃၀) နာရီတြင္ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ