မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္(၂၀.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအားမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကိုေက်ာင္းအုပ္မွ ဦးေဆာင္၍

က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ (၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီတြင္Diakoniaအဖြဲ႕မွက်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၌က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွဦးေဆာင္၍ကခ်င္ျပည္နယ္၊ေစတနာ့၀န္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴးအသင္း၏အသင္းဖြဲ႕စည္းပံုခ်ျပညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းအား(၁၉.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

မြန္ျပည္နယ္အမိ်ဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ၁/၂၀၁၇ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ မြန္ျပည္နယ္အမိ်ဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၁/၂၀၁၇လုပ္ငန္းညိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းကို(၂၁.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ေရႊျမင့္မိုရ္ထြန္းေဟာ္တယ္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔မြန္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွပါ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး

ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္လွဴဒါန္းျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မႏၲေလးကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ကေမၻာဇဘဏ္(၈)၊မႏၲေလးၿမိဳ ႕မွႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္(၂၀.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ေငြပေဒသာပင္အလွဴေငြ၁၀၀၀၀ဝိ/(က်ပ္တစ္သိန္းတိတိ)ႏွင့္ကေလးမ်ား အတြက္တစ္ေန႔တာအဟာရလွဴဒါန္းျခင္း၊အကႌ်ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ားေပးေဝျခင္း

ျပင္ပေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအမွတ္(၁)မွေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူကေလးငယ္မ်ားအားေက်ာင္းအုပ္မွ ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲ၍ေက်ာင္းျပင္ပေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္

ေစတနာ့၀န္ထမ္း(မူးယစ္)ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ေစတနာ့၀န္ထမ္း(မူးယစ္)ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားအား(၂၁.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ကိ်ဳင္းတံုမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းစုေ၀းခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

ဒုတိယအႀကိမ္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ ရခိုင္ျပည္နယ္လူမွုဝန္ထမ္းရုံး၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္ (၉၀)ႏွစ္နွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ (၃)လပတ္ျဖစ္ေသာ (ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ) လစာ လူမႈွုေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္နိုင္ေရး အတြက္ လူမႈွုေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးကို (၁၇.၈.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကေလးျပဳစုေရးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္(၁၇)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ တာဝန္ရွိသူ (၁)ဦးနွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ခန္႕အပ္ထားၿပီးေသာ

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီလုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ၾသဂုတ္၂၁ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ေနျပည္ေကာင္စီကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၇)ကို(၁၇.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီ

ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္တမ္းရံုး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕သည္လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနေသာCaseျဖစ္သည့္အဓမၼျပဳျခင္းခံရသူပုသိမ္ၿမိဳ႕ေနမစံပယ္အားေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္ မႈအေနျဖင့္ေစြက်ပ္တစ္သိန္းတိတိ(၁၀၀၀၀ဝိ/)ႏွင့္ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားကို