ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းဦးသည္ ပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အထူးပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိုက္နာရန္အတြက္ လုံၿခဳံေရးစီမံခ်က္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားျခင္းကို ေတာင္ႀကီး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္

ဇြန္လ ၁၀ ၊ ေနျပည္ေတာ္
လူမႈေရးပညာတကၠသိုလ္ (Social Work Institute) တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ 

ဇြန္လ ၂၊ ေနျပည္ေတာ္
    ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ ႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး(၂/၂၀၂၁)ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက   လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံး၏ စုေပါင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ( ၁- ၆-၂၀၂၁ )ရက္ေန႔၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အတြင္းေရးမႉးက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းဦးသည္ ေတာင္ႀကီး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူမ်ားကို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
 

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၅.၂၀၂၁ ASEAN High-Level Cultural Forum on Promoting an Adaptive ASEAN Community of Greater Understanding, Tolerance and a Sense of Regional Agendas Among the Peoples ASEAN အား (၂၇.၅.၂၀၂၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၃၀)နာရီ မွ (၁၅:၀၀) နာရီထိ Virtually က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အာဆီယံ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး(SOMSWD)၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။