ဧၿပီလ၊ ၁၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) အသိပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အင္တာနက္ကြန္ရက္အသုံးျပဳ Video Conferencing ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၁.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနက က႑အလိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ကူးစက္ေရာဂါေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္။
(မတ္လ ၊ ၂၇ ရက္ ၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၃.၂၀၂၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူ (IDP) မ်ားအား ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ လိုက္နာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ အသိပညာေပး ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေဝျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆက္စပ္ဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၃.၂၀၂၀ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၄.၃.၂၀၂၀ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား (IDP စခန္းမ်ား)တြင္ COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၂.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ ပရဟိတ ေဂဟာမ်ားျဖစ္ေသာ ေအးေမတၱာစံ ပရဟိတ ေတာင္နီေလးေက်ာင္းတိုက္ရွိ ေအးေမတၱာစံ လူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာႏွင့္ ျပင္ႀကီး သာသနာ့ ေဝပုလႅ သီလရွင္စာသင္တိုက္မ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ယခုလတ္တေလာ ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ (COVID-19) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီလရွင္မ်ား၊ ေဂဟာမႉးမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးက (COVID-19) ေရာဂါသည္ ယခုအခါ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ(၁၇၇)ႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ျပန႔္ပြားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၃.၂၀၂၀ Corona virus disease (COVID-19) ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ တာဝန္ခံၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက Myanmar Blue Sky Rescue Development Council အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ေၾကျငာထားသည့္ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိေပးျခင္းဆိုင္ရာ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ ျဖန႔္ေဝေပးႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။