စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို (၂၉.၁၂.၂၀၂၁) ရက္ေန႔၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၁၅-၁-၂၀၂၂ မွ ၁၆-၁-၂၀၂၂ ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယခုလ(၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး မလိခခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆး (Booster dose) ထိုးႏွံေရး အစီအစဥ္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို Virtual ျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၄)ရက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖ်ာပုံ၊ စစ္ေတြ၊ ႐ြာငံ ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ
ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္  ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖ်ာပုံ၊ စစ္ေတြ၊ ႐ြာငံ ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား(မိန္းမဝတ္၊ကေလးဝတ္၊ က်ားရွပ္၊ တိုက္ပုံ၊ ကုတ္အက်ႌ၊ လက္မႈသင္တန္း၊ မုန႔္မ်ိဳးစုံျပဳလုပ္နည္းသင္တန္း၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္းသင္တန္းႏွင့္ ပန္းအလွျပင္သင္တန္း စသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၈)ခု၊ အပတ္စဥ္တစ္ခုလွ်င္ (၆)ပတ္ ၾကာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
၁၂ ဇန္နဝါရီလ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္‌ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဉီးစီးဌာနသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ Gender, CEDAW, NSPAW, UNSCR 1325 online အသိပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ

၁၁-၁-၂၀၂၂၊ ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထိုး၍ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား သုံးသပ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ ( Monitoring  and  Evaluation  Team ) က ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္႐ုံးခြဲမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Online ပုံစံျဖင့္  က်င္းပခဲ့ပါသည္။

႐ုံးအမွတ္-၂၃ ၁၀-၁-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁/၂၀၂၂)လပတ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ မနက္ (၁၀:၀၀) နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ