ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ မအီၿမိဳ႕မ်ား အတြင္းရွိ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးအပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ မအီ

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ၊  ရမ္းၿဗဲႏွင့္ မအီၿမိဳ႕မ်ား အတြင္းရွိ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ဝန္ၾကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိၾကရာ ရခိုင္ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါေလဆိပ္၌ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

 ထို႕ေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ရမၼာဝတီခန္းမ၌က်င္းပေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေက်ာက္ျဖဴဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁,၁၃၄,၀၀၀)၊ ေစတီေတာင္ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၉,၇၅၃,၀၀၀) ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၇၀၀,၀၀၀) စီျဖင့္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္(၇,၇၀၀,၀၀၀)၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္သာေရးနာေရးအသင္း၊ ေလးဝတီကုလ ရကၡိတအသင္း၊ ခုႏွစ္စဥ္ၾကယ္နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ရကၡိတရင္ခြင္သာေရး နာေရးကူညီမႈ အသင္း၊ မရဇိုင္းကၽြန္း၊ အမွတ္(၈)တိုက္နယ္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳအသင္း၊ ဓူဝံၾကယ္နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ရကၡသႏၱာၿမီ ပရဟိတလူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ပါရမီရွင္ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ အနာဂတ္အလင္းေရာင္လူမႈကူညီေရး အသင္း၊ ဘႏုေအာင္က်န္းမာေရးလူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ဝန္ထမ္းေပါင္းစံုပင္စင္စားမ်ား အသင္း၊ ေမတၱာမြန္ပညာဒါနပရဟိတအသင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴေသြးလွဴရွင္မ်ားအသင္း၊ သႏၱာေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ပုညကာရီအသင္း၊ ေျဖာင့္မတ္သူလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း၊ ေတာ္ဝင္သဇင္သာေရးနာေရး အသင္းတို႕အတြက္ (၁)သင္းလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၀၀,၀၀၀) စီ၊ မိခင္ဝိုင္း(၃)ဝိုင္း ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁,၈၁၈,၁၀၀) တို႕ကို အသီးသီးေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလက္ခံရယူၾကၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ကေလးငယ္မ်ား ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက်စြန္႕ပစ္ျခင္း အေလ့အထ ေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ သရုပ္ျပေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္ဦးစီးမွဴးရံုးသို႕ေရာက္ရွိၿပီး ေဘးျဖစ္ပြားပါက အလ်င္အျမန္ တံု႕ျပန္ႏိုင္ရန္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အသင့္သိုေလွာင္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္  ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၇၀၀,၀၀၀)၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၀၀,၀၀၀)၊ ရမၼာဝတီ အခမဲ့နာေရးကူညီမႈအသင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၀၀,၀၀၀)၊ ေက်ာက္ေတြ လူမႈကူညီေရးအသင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၀၀,၀၀၀)ႏွင့္ မိခင္ဝိုင္း (၅)ဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃,၂၁၈,၁၀၀)တို႔ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႕အသီးသီး ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မအီၿမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိၿပီး မအီၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ မအီၿမိဳ႕ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းႏွင့္  ေမ့ေဘဘီ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္း ၾကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္(၇၀၀,၀၀၀)၊  သဟာရက လူမႈေရးအသင္း၊ ေမတၱာရွင္လူမႈေရးအသင္းတို႕အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၆၀၀,၀၀၀)ႏွင့္ မိခင္ဝိုင္း(၅)ဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃,၂၁၈,၁၀၀) တို႕ကို အသီးသီးေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလက္ခံရယူၾကၿပီး ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ မိခင္ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။

          အဆိုပါ ေထာက္ပံ့မႈေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေျပာၾကားရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖၚေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၄)ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္စီ၏ ရပ္တည္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည့္ အတြက္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးက႑အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာ ကေလးအသက္(၂)ႏွစ္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ႏွင့္အတူ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႕ရွင္းေရးပညာေပး၊ အာဟာရပညာေပးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းပညာေပးသည့္ အစီအစဥ္ မ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ၎ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမ်ား အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ကနဦးေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းအဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး စြမ္းႏိုင္သည့္အဆင့္အလိုက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲထားၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးပင္စင္မ်ားအတြက္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘက္စံုသံုးေဘးဒဏ္ခံအေဆာက္အဦ (၂၆)လံုးကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား အတြက္လည္း ရရွိေသာစာရင္းမ်ားအရ ေထာက္ပ့့ံမႈမ်ား အျပည့္အဝ ေပးလ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည့္စံုေအာင္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲေရွာင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးအနက္အာရံုထားၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ဝန္ၾကီးဌာန၏ (၂၄)နာရီ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ၀၆၇ ၃၄၀၄၆၆၆၊ ၀၆၇ ၃၄၀၄၇၇၇ မ်ားကိုဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံ ႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအားလံုး အခြင့္အေရးမ်ား သာတူညီမွ်ခံစားရရွိေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္အေျခခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ အားလံုးညီညႊတ္စြာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မအီၿမိဳ႕၊ ရတနာ့မာန္ေအာင္ ေတာရေက်ာင္းတိုက္သို႕ သြားေရာက္၍ ေက်ာင္းတိုက္ရွိဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား ဖူးေမွ်ာ္၍ သကၤန္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းၾကၿပီး ေလာကမဥၹဴေစတီေတာ္ျမတ္အား သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကပါသည္။

          ယေန႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ႏွင့္ မအီၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၅,၈၄၁,၃၀၀) ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

 

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား