ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ State Secretary for Development Policy ျဖစ္သူ Ms. Trine Rask Thygesen ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ State secretary for Development Policy ျဖစ္သူ Ms. Trine Rask Thygesen ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရသစ္တာဝန္ယူခ်ိန္မွစ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ UEHRD အစီအစဥ္ျဖင့္ လည္ေကာင္း၊ လူငယ္လုပ္အားေပးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ICRC / IFRC တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၾကက္ေျခနီ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး၍ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ျမန္မာဘက္မွ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမႈမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရင္ႏွီးျမွဳပ္နွံမႈျပပဲြအား က်င္းပခဲ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့မႈမွ ေတြ႔ရွိမႈမ်ား၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား