ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

မတ္ ၄၊ ေနျပည္ေတာ္

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား  ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ Dr. Harumi Kitabayashi ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တုိ႔အေနျဖင့္ လူကုန္ ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံခ်က္လက္ရွိေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေစေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား