အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေရးပါမႈ အထိမ္းအမွတ္ ဧည့္ခံပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

မတ္လ ၈ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္

          Joint Peace Fund ၏ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ European Union ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံ သံရံုးတို႔က ပူးေပါင္း၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေရးပါမႈ အထိမ္းအမွတ္ ဧည့္ခံပြဲကို ယေန႔ညေန၅ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Kempinski Hotel ၌ က်င္းပပါသည္။

          အခမ္းအနားသို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္ဦးတင္ျမင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

           အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ယေန႔အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို MICC-2 မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒီႏွစ္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “ ခြင့္တူညီေရး စဥ္းစားလို႔၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္ေရးအေလးေပးဖို႕၊ ေျပာင္းလဲမႈကို ဖန္တီးစို႕” ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ယေန႔ေခတ္ အေျခအေန ကို မ်ားစြာထင္ဟပ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ က်ား/ မ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာျဖစ္ေစ ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ က႑စံုလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ တန္းတူညီမွ် ပါဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို အစိုးရဌာနမ်ားသာမက အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းယႏၱရားၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေကာ္မတီက ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ နည္းပညာအဖြဲ႕မ်ား၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ က်ား/ မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ Gender Budget  ထည့္သြင္းထားေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာအဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးမွ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ (Union Accord) အပိုင္း(၂)တြင္ က်ား/ မ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းပကားျမင့္မားေရးတို႔ကို မူဝါဒ၊ ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘဝ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီတလီႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး Mrs.Alessandra Schiavo၊ ကေနဒါ ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး Ms.Karen MacArthur ႏွင့္ European Union သံအမတ္ၾကီး Mr.Kristain Schmidt တို႕က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား Quartetto Viotti concert ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

         

 

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား