အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

မတ္လ ၁၀၊ ရန္ကုန္

          အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ (စမ္းေခ်ာင္းသာကြင္း)၌ က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ Project K မွ အဖြင့္သီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းယႏၱားရားႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီတြင္ ဆက္စပ္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား သာမက အမ်ိဳးသမီး အေရးတက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားရာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းလည္းပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးက႑၊ ႏိုင္ငံေရးက႑ မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာမူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေစမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ Awareness အစီအစဥ္မ်ား၊ Capacity Buildingမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား လည္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္း ေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းတည္ေထာင္သူ နာယကတို႔က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား အသီးသီးေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၾကြေရာက္လာၾကေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ပြဲျဖစ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ပ့ံပိုးကူညီၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ MWEA အသင္းဥကၠဌက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ခ်ည္ထည္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာဝတ္စားဆင္ယင္မႈျပပြဲႏွင့္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားျဖင့္ ၾကြေရာက္ လာၾကသူမ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါသည္။

          ယမန္ေန႔ကလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ Champion for Gender Equality Award ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ က်င္းပခဲ့ရာ  ျပည္ေထာင္စု  ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ကို ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသာမက  အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းယႏၱားရားႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရးကို တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေနသည့္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုိးတက္မႈတို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈျမင့္မားသည္ထက္ျမင့္မား ေအာင္ ပ့ံပိုးကူညီၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ား၏ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ Champion မ်ားအတြက္  ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႕အတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႔ကိုမဆို အားေပးပါေၾကာင္းႏွင့္ အားလံုးဟန္ခ်က္ညီညီအတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာသာ အင္အားတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ Chanmpion for Gender Equality Award ဆုေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆုေရြးခ်ယ္ပံုအဆင့္အဆင့္ႏွင့္ ဆုေရြးခ်ယ္ျခင္းအေပၚအားေပးစကား ေျပာၾကားျခင္းတို႔ကို တာဝန္ရွိ သူမ်ားက အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ယခုႏွစ္အတြက္ Chanmpion for Gender Equality Award ကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ကေလးအခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ၊ စံျပလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕၏ Program Director မိခ်ယ္ရီစိုးႏွင့္ ပန္းခ်ီဆု အတြက္ ဆရာမ မသႏၱာေႏြးက ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ဆုရရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆုအမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးႏွင့္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမသီတာတို႔က အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဆုရရွိသူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

         

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား