လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Good Neighbors International (Myanmar) အဖြဲ႕အၾကား နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၄.၂၀၁၉
    Good Neighbors International (Myanmar) သည္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္၍ စီမံခ်က္ေဒသအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစေရး၊ ရပ္႐ြာ လူထုအား စီပြားေရးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ ႏိုင္ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Good Neighbors International (Myanmar) အဖြဲ႕တို႔ၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို (၃၀.၄.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ ဦးေဆာင္၍ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ Good Neighbors International (Myanmar) အဖြဲ႕မွ Country Director၊ Mr. Eun Chang Jang ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ဆက္လက္ၿပီး Good Neighbors International (Myanmar) အဖြဲ႕သည္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံဂါရဝျပဳခဲ့ပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား