ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ က်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ၇-၅-၂၀၁၉
    ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Park Royal Hotel ၌ ဆက္လက္က်င္းပ ပါသည္။
    အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဦးေသာင္းထြန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေမာင္ေတာေဒသစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံေပး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရံုးႏွင့္ အာဆီယံလူသားခ်င္းစာနာမႈညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးရံုး (AHA Centre)တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
    အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔၏  က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုက်င္းပရာ လူမႈသဟဇာတမွ်တေရးအတြက္ အေရးပါမႈ က႑အစီအစဥ္၏ သဘာပတိအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဦးေသာင္းထြန္း၊ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးသဟဇာတျဖစ္မႈဆိုင္ရာေလ့လာေရးအဖြဲ႕- (CDNH)  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္၊ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးတို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပညာေရးက႑ႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ အစီအစဥ္၏ သဘာပတိအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ေဒါက္တာ သက္ခိုင္ဝင္းတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ေဒါက္တာသာလွေရႊတို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးကေျပာၾကားရာတြင္ ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ့ က႑ (၅) ခုစလုံးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္အသီးသီးမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊  ပညာရွင္မ်ား၊ အခ်ိန္ေပးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ အားလုံးဟာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမယ့္စိန္ေခၚမႈေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအစီအစဥ္ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္  ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြး နိုင္ခဲ့ၾက ပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးအေျခအေနမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေနာင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးနိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊
ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုး ပါဝင္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္အလိုက္သာ အစည္းအေဝးမ်ားေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး အတူတကြ ေပါင္းစံုစုစည္းသုံးသပ္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ယခုလိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးမွာ ပထမ ဦးဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြး ၾကသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျပန္လည္မၽွေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမွန္ မ်ားကို နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝနိုင္ရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားကိုေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ခက္ခဲေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ အဓိက ဦးစားေပးတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ ဇြဲ၊ လုံ႔လ ဝီရိယတို႔ စိုက္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ပါက ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ Rt. Hon. Lord Darzi of Denham ( ရိုက္စ္ေဟာ္နာေအးဘဲလ္ ေလာ့ဒါဇီ ဒန္ဟမ္) ႏွင့္ Emergency Response And Assessment Team (ERAT) မွ Mr. Arnel Capili တို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ေမးျမန္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား