ဖားကန္႔ေဒသရွိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ စတုတၱအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

ျမစ္ႀကီးနား ၊ ၂၄-၆-၂၀၁၉
    သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဦးအုုန္းဝင္းႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြအထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဆရာေတာ္တူးမိုင္၊ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန KBC ႏွင့္ KMSS  တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ စတုတၱအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဖားကန္႔ေဒသတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေပးေရးႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ ေရွ႕ဆက္မည္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို ေဆြးေႏြးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္း ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပညာေပးရန္ႏွင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခြဲမ်ားအၾကား၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန မ်ားအၾကား၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေျကာင္း၊  ေဒသခံမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းအားေပး ကူညီမႈမ်ားလည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ (၁၂-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန့တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ လုံျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွ ညွိနွုိင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ့မွာ ဖားကန့္ေဒသတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ အေရးၾကီးဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြွ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ေဒသခံတာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေဆြးေနြး ညွိနွုိင္း၍ အျမန္ဆုံး စစ္တမ္းေကာက္ယူနုိင္ေရး ဖားကန့္ေဒသရွိ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ ေရမေဆးသမားမ်ားကုိ စနစ္တက်၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ေဒသခံအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းျပီး အထူးစစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး၊ ယမ္းအေျမာက္မ်ားသံုစြဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ား စည္းကမ္းလုိက္နာေရး၊  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ယာယီေနရာခ်ထားမႈကို စီမံခ်က္ေရးဆြဲႏို္င္ေရး၊ သက္တမ္းကုန္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အပင္ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိုးပမ္းေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဥရုေခ်ာင္းေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ေက်ာက္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး တို႔ကို ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ေပးေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထုိ့ေနာက္ သယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္းက ဖားကန့္ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိတုိ့ ၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအတြက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖားကန္႕ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားကို (၁၇-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ အၿပီး ေရးဆြဲတင္ျပႏိုင္ေရး၊ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခြဲအလိုက္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းပုံ လ်ာထားစာရင္းအား အျမန္ဆုံးတင္ျပန္ရန္၊ ဖားကန္႕ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ပဥၥမႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္လအတြင္း ျပဳလုပ္သြားေရး၊ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ဝိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။    
    အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဖားကန္႔ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခြဲမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ- ဖားကန္႔တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခြဲ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခြဲ၊ ေျမယာစီမံ ခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခြဲ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေပးေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္  ရွာေဖြ ေပးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခြဲ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခြဲႏွင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခြဲတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခြဲအလိုက္ အစည္းအေဝးမ်ား အျမန္ဆံုး ေခၚယူအတည္ျပဳခ်က္ ရယူေရး၊ ဖားကန္႔ေဒသ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္းႏွင္းေရး၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖားကန္႔ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေပးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး၊ ေက်ာက္အေခ်ာထည္ လုပ္ငန္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေရးစသည့္ စီမံခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခြဲမ်ားမွ ေရးဆြဲေရးတို႔အတြက္ ေဆြးေနြးခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တုိ႔က ေပါင္းစပ္ညွိနွုိင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား