ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာသီရိလကၤာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၈

        လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Nandimithra Ekanayake မွ  ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

        ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပဋိသေႏၶ တည္သည္မွစ၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိအထိ (Life Cycle Approach) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လုိအပ္ေသာကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ Social Work Institute တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး သုံးစဲြသူမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ Social Worker Exchange Program ကဲ႔သုိ႕ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား