အာဆီယံ၏ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပထမအႀကိမ္နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀-၈-၂၀၁၉

    တစ္ဘက္ႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံ က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ASEAN-ERAT အဖြဲ႕၏ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ က႑ရပ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကားမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားမီကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခိုင္မာသည့္ သႏၶိဌာန္ခ်မွတ္၍ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းကလည္း နားလည္သိရွိၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ UEHRD သည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ UEHRD သည္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကအပါအဝင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္လည္း ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ တိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံအေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး(ASEAN-ERAT) အဖြဲ႕၏ ကနဦး လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ  (Preliminary Needs Assessment for Repatriation –PNA)  သည္ ႏိုင္ငံအတြက္အက်ိဳးရွိသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ (၃)ခုျဖစ္သည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းႏွင့္ၾကားစခန္းတို႔ကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားႏွင့္အညီ ASEAN-ERAT အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇားသို႔ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ တရားဝင္အေၾကာင္းၾကား ခ်က္အရ ဩဂုတ္လ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား  ျပန္လည္လက္ခံရာ၌ လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ ဖိတ္ၾကား ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုနည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွ ေျမျပင္လက္ေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးရွိထိေရာက္မည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြး ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    အစည္းအေဝး၏ ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးမွ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ Mr. Nguyen KyAnh က ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ AHA Centre ၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr. Arnel Capili က ကနဦးဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ျပည္တြင္းစြမ္းေဆာင္ျမႇင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
     ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးစီးဌာနမ်ားက က႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးရန္လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
    နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္အာဆီယံမွအဆိုျပဳလိုသည့္ အကူအညီ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို Timeline မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲ၍ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter