ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Portland State University မွ ECI လုပ္ငန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၆-၉-၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား  Portland State University မွ Early Intervention Program ၏ Program Coordinator ျဖစ္သူ Associate Professor,  Dr. Hollie Hix-Small ႏွင့္ ECI Team အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုပါသည္။
ထုိသုိ႕ေတြ႔ဆုံရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာမႈဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား မသန္စြမ္းျဖစ္ပြားမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္ကုသေပးႏိုင္ေသာ Early Childhood Intervention (ECI) လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ECI လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ECI Team က မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေဘးေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ ECI လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အေဆာက္အဦကို ျပဳျပင္ရန္ ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter