ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္ ျမင္းၿခံခရိုင္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ျမင္းၿခံ၊ ၁၀.၁၀.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္  ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရံုးစည္ႀကီးေက်းရြာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိျပီး မိဘဆရာအသင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆုံကာ  ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရန္၊ သင္ၾကား နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အညီျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သြားရန္၊ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈရွိေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူသြားၾကရန္ ကေလးမ်ား၏ တစ္ေန႔တာအာဟာရ ေကြြ်းေမြးမႈႏႈန္းထားမွာ ယခင္ ၃၅၀-က်ပ္ သာႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တြင္ ၅၀၀-က်ပ္ သို႔ တုိုးျမွင့္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အာဟာရေကြ်းေမြးမႈတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေကြ်းေမြးသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိဘဆရာအသင္းအေနျဖင့္လည္းေက်ာင္း၏ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ညိွႏႈိင္းအႀကံျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ရံုးစည္ႀကီး  ေက်းရြာ မူႀကိဳေက်ာင္းသြားရာ လမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈဦးစီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းတိတိကို ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားသို႔ေပးအပ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ ထုို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔သည္ မူႀကိဳကေလးငယ္မ်ားအား ကစားစရာအရုပ္ႏွင့္ စားစရာမုန္႔မ်ား ေပးေဝခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔သည္ ျမင္းျခံၿမိဳ႔နယ္ ဖက္ရင္းေက်းရြာ အနႏၱေမတၱာဓမၼဗိမာန္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး  သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရပ္ရြာေဒသ လူမႈဘဝဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ လူမႈအားမာန္အဖဲြ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မိမိတုိ႔ လူမႈအားမာန္အဖဲြ႕ကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အုိုမ်ားအဖဲြ႕၏ နည္းပညာေငြေႀကးပံပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၆.၄.၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူမႈအားမာန္အဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ သက္ႀကီး ၇၀% လူငယ္ ၃၀% အမ်ိဳးသမီး ၅၀% တုိ႔ျဖင့္ဖဲြ႔စည္းထားပါေၾကာင္း၊ အသင္းဝင္ထဲမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ျပဳစုေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား အာဟာရ ေကြ်းေမြးျခင္း သက္ႀကီးပူူေဇာ္ပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးျမွင့္ေရးအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းမ်ား  ဖြင့္လွစ္ခဲ့ႏိုင္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက မိမိတို႔အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လူမႈေရးပင္စင္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အသက္ (၉၀) ႏွင့္အထက္ စတင္ေထာက္ပ့ံခဲ့ရာမွ ယခု (၈၅)ႏွစ္အထိ အသက္ေလ်ာ႕ခ်ကာ (၈၅)နွစ္အထက္ဘိုးဘြားမ်ားအား (၁)လ လ်င္တစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုတက္ေရာက္လာသည့္ အသက္(၇၅)ႏွစ္မွ(၈၅)ႏွစ္အတြင္း ဘိုးဘြားမ်ားအား သီတင္းကြ်တ္အခါသမယ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ႏွင့္တုိက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ ဦးစီးဌာနရန္ပံုေငြမွ တစ္ဦးလ်င္ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀ိ/) ႏႈန္းျဖင့္ ဘိုးဘြား(၈၅)ဦးအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။    
ယင္းေနာက္ အတူလိုက္ပါလာေသာ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ျမင့္္က အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အဖဲြ႔သည္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ တပ္ေက်းရြာ ေရႊဘံုသာကန္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္တြင္ လူမႈအားမာန္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ကာ အသက္(၇၅)ႏွစ္မွ(၈၅)ႏွစ္အတြင္း အဘိုးအဘြား (၁၀)ဦးအား တစ္ဦးလ်င္ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀ိ/) ႏႈန္းျဖင့္ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႕သည္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မူႀကိဳကေလးငယ္မ်ားအား အရုပ္ႏွင့္ စားစရာမုန္႔မ်ား ေပးေဝခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ဒုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖဲြ႔သည္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ မတည္အလွဴေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္ ျမင္းၿခံခရိုင္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈဦးစီးဌာန ရံုးေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိထားေသာ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား