ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား (IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မံစီၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္း မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ႕ေထာက္ပံ့

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၁၉/၂၀ -၁၀-၂၀၁၉
    ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးစိုးေအာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနလင္းထြန္း၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ဦးေနဝင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ တိုင္းဦးစီးဗိုလ္မႉးႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းေနလင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္း ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ (၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီး ရပ္ကြက္ရွိ ဂ်ာမိုင္ေကာင္း RC စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ၎တို႔၏ မူလေနရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ျမစ္ႀကီးနားၿမိို႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔က ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကမည့္ ေက်း႐ြာမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး ၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ၊ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေပးေရး ၊ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရး ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပး ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္းစသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားၾကပါသည္။
    ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူ မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး    ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊  မိမိမွ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ဦးေဆာင္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး၊ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး စသည္ အခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)၏ လမ္းၫႊန္ ခ်က္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားမွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ စခန္းရွိ  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ (၂)ဦးႏွင့္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္(၄)ဦးအတြက္ (၁)ဦးလွ်င္(၃၀၀၀ဝိ/-)ႏႈန္းျဖင့္(၁၈၀၀၀ဝိ/-)၊ ရိကၡာဖိုးေငြ(၂၃၉၄၀ဝိ/-)တို႔ကို ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ စခန္းတာဝန္ခံႏွင့္အဖြဲ႕က        လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။       ဆက္လက္၍ စခန္းအတြင္းရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းမွ ကေလးငယ္မ်ားအား ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ားႏွင့္ မုန္႔မ်ားကို ေဝငွေပးခဲ့ပါ သည္။
    ဂ်ာမိုင္ေကာင္း(RC) စခန္းမွ တာေလာႀကီးေက်း႐ြာသို႔ အိမ္ေထာင္စု(၅၉)စုမွ လူဦးေရ(၃၁၂)ဦး ၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ ကန္ပိုင္ယန္ရပ္ကြက္သို႔ အိမ္ေထာင္စု (၃၇)စု မွ လူဦးေရ (၁၇၃)ဦးႏွင့္ ရစ္ေဂ်ာ္ေက်း႐ြာသို႔ အိမ္ေထာင္စု (၁၂)စုမွ လူဦးေရ(၆၄)ဦးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ မူလေနရပ္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
    ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕၊  မိုင္းနား( RC) စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဘတ္ယန္ေက်း႐ြာအုပ္စုသို႔ တိုက္ပြဲေရွာင္အိမ္ေထာင္စု (၃၄)စုမွ လူဦးေရး (၂၁၅)ဦးကို ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ မိုင္းနား( RC)စခန္းရွိ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ (၂၀)ဦး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ (၁၆)ဦးတို႔အတြက္ (၁)ဦးလွ်င္ (၃၀၀၀ဝိ/-)ႏႈန္းျဖင့္ (၁၀၈၀၀၀ဝိ/-)၊ လူမႈေရးပင္စင္ အတြက္ သက္ႀကီးဘိုးဘြား (၇)ဦးကို  တစ္ဦးလွ်င္ (၃၀၀၀ဝိ) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ (၂၁၀၀၀ဝိ) ၊ ရိကၡာဖိုးေငြ (၁၅၂၇၃၀ဝိ/-) ကို လည္းေကာင္း၊   မိုင္းနား(KBC)စခန္းရွိ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ (၁၅)ဦး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ (၃၅)ဦးတို႔အတြက္ (၁)ဦးလွ်င္ (၃၀၀၀ဝိ/-)ႏႈန္းျဖင့္ (၁၅၀၀၀၀ဝိ/-) ရိကၡာဖိုးေငြ (၂၅၄၉၇၀ဝိ/-)ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ စခန္း တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕က လက္ခံရယူၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ တာေလာႀကီးေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္ကာ မူလေနရပ္သို႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ၾကမည့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ ေျမေနရာမ်ား ၊ ေနအိမ္မ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း ၊ တာေလာႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ကာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ညအိပ္အေျချပဳခဲ့ပါ သည္။
၂၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဒဘတ္ယန္ေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္ကာ မူလေနရပ္သို႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ ၾကမည့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ ေျမေနရာမ်ား ၊ ေနအိမ္မ်ား ၊တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း ေနရာမ်ား  ၊႐ြာတြင္းအူေၾကာင္းလမ္း ရွင္းလင္းေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ရွင္းလင္းရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား လိုအပ္မႈအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က       ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး ၊
လိုအပ္သည့္ စက္သုံးဆီအတြက္ တြက္ခ်က္တင္ျပေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ နန္ဆန္ယန္ေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္ကာ လက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္အေျခအေနမ်ား ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ အခက္အခဲမ်ား ၊ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေမြးကင္းစကေလးငယ္ (၂)ဦး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္(၆)ဦးတို႔အတြက္ (၁)ဦးလွ်င္ (၃ဝဝဝဝိ/-)ႏႈန္းျဖင့္ (၁၈ဝဝဝဝိ/-)၊ အိမ္ေထာင္စု (၉၈)စု ၊ လူဉီးေရ (၅၂၆) ဦးအတြက္ စာနပ္ ရိကၡာ (၃)လစာအတြက္  ( ၁၈၇၇၇၄၅ဝိ/-)၊ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းဝန္းအတြင္း ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၁၄၂) ဦးႏွင့္ ဆရာမ (၉)ဦးအတြက္ ရိကၡာဘိုးေငြ (၁၂၇၀၀၀ဝိ ) ကို ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ ေက်း႐ြာ အက်ိဳးေဆာင္တာဝန္ခံက လက္ခံရယူၿပီး ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ ကက္သလစ္ဘုရား ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေနထိုင္ရန္ ေဘာ္ဒါေဆာင္အတြက္ စိန္ေမာင္ႏွမ ကုမၼဏီ လီမိတက္က အလႉေငြ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ကို ေပးအပ္လႉဒါန္းရာ ဘုရားေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူက လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၊ နားလုံ ၊ တုံဟုန္းယန္ေက်း႐ြာမ်ား ၊မိမိဆႏၵႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ လြယ္ေမာက္ယန္ေက်း႐ြာ ႏွင့္ ဒိန္ဂါယန္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။
ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ မုန္ဒိန္ပါေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မိမိဆႏၵအရ မူလေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ အားေပးစကား မ်ားေျပာၾကားျခင္း ၊ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား ၊ ေရတို ၊ ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး သည္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ  ေမြးကင္းစကေလးငယ္ (၇)ဦး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္(၄)ဦးႏွင့္ သက္ႀကီးဘိုးဘြား (၁၀)တို႔ အတြက္ (၁)ဦးလွ်င္ (၃ဝဝဝဝိ/-)ႏႈန္းျဖင့္ (၆၃၀၀၀ဝိ/-)၊  ရိကၡာဖိုးေငြ ၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ြ႕စရိတ္မ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း (၁၄,၈၈၂,၅၈၅/-)ကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ ေက်း႐ြာတာဝန္ခံႏွင့္အဖြဲ႕က လက္ခံရယူၾကပါသည္။
ဆက္လက္၍ မံစီၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေခါင္ IDP Camp သို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး စခန္းေနျပည္သူမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားကာ စခန္းေနအိမ္ေထာင္စု (၅၅၅) စု ၊ လူဦးေရ (၂၅၁၄ )ဦးအတြက္ ရိကၡာဘိုးေငြ (၅၂၇၉၄၀ဝိ) ၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ (၅)ဦး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္(၅)ဦးတို႔အတြက္ (၁)ဦးလွ်င္ (၃ဝဝဝဝိ/-)ႏႈန္းျဖင့္ (၃၀၀၀၀ဝိ/-)တို႔အား ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ရာ စခန္းတာဝန္ခံႏွင့္အဖြဲ႕က လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မံစီၿမိဳ႕ ၊ ေကာင္းရာရပ္ကြက္ KBC Camp ရွိ စခန္းေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အားေပးစကားေျပာၾကား
ၿပီး မိမိေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ စခန္းေနအိမ္ေထာင္စု (၁၈၅) စု ၊ လူဦးေရ (၈၂၃)ဦးအတြက္ ရိကၡာဘိုးေငြ (၁၇၂၈၃၀ဝိ) ၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ (၇)ဦး၊ သက္ႀကီးဘိုးဘြား (၁၀)ဦးတို႔အတြက္ (၁)ဦးလွ်င္ (၃ဝဝဝဝိ/-)ႏႈန္းျဖင့္ (၅၁၀၀၀ဝိ/-)တို႔အား ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ရာ စခန္းတာဝန္ခံႏွင့္အဖြဲ႕က လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ မံစီၿမိဳ႕မွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာကာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ညအိပ္အေျချပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။19-10-2019 ႏွင့္ 20-10-2019 (၂)ရက္တြင္  ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မံစီၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္း (၅၀,၈၄၄,၁၃၅) က်ပ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား